Vijesti

22.03.2018. 10:49:30 - Libela

interpretativna vlada

Vlada jednoglasno usvojila Istanbulsku konvenciju, uputila je u Sabor s ogradom

(Foto: ŽMH, Facebook)

Vlada je u četvrtak na sjednici jednoglasno usvojila Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, ali s interpretativnom izjavom. Vlada je u Hrvatski sabor uputila prijedlog zakona o potvrđivanju tzv. Istanbulske konvencije.

"Bit Istanbulske konvencije je da statistika koju imamo, da je ukupni broj ubojstava 2013.-2017. bio 195, od čega je 91 ukupni broj ubojstava žena. Od tih 91, čak 63 dolazi od bliskih osoba, a 46 od intimnih partera", kazao je premijer Andrej Plenković.

"Ratifikacija Konvencije osnažit će i pravni i institucionalni i financijski okvir za rješavanje problema nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Priče o financijskim obvezama od milijardu kuna - nisu točne. Uvažavajući zabrinutost određenih skupina u društvu, onih koji u sadržaju Istanbulske konvencije vide neke opasnosti, odlučili smo dodati interpretativnu izjavu. U prvoj rečenici izjave jasno se kaže što je bit konvencije, u drugoj će jasno kazati da Hrvatska smatra da odredbe konvencije ne sadrže obvezu rodne ideologije u hrvatski pravni i obrazovni sustav ni promjenu ustavne definicije braka. To je vrlo bitno i važno i to ne donosimo na slijepo, već nakon vrlo detaljnih i preciznih konzultacija s pravnim stručnjacima gdje smo došli do zaključka da u njihovim analizama nema pravnih učinaka kakve možemo čuti u raspravi u javnosti. Nema pravne obveze za priznanje trećeg ili neutralnog spola, pravne obveze za redefiniciju braka, nema pravne obveze za uvođenje u nastavne programe sadržaja za koje možda smatramo da nisu u skladu s našim vrijednostima, i razjašnjavamo na taj način dileme onih koji imaju rezerve. Nema skrivenih namjera. S punom odgovornošću predlažem da ovaj zakon uputimo u Sabor", pojasnio se Plenković na sjednici Vlade.

Prema pisanju medija, kako bi se ogradio od različitih interpretacija i valjda opravdao pred dijelom konzervativnije frakcije HDZ-a, Vlada je platila anketno istraživanje javanog mnijenja. Naime, agencija Ipsos provela je istraživanje telefonskim putem (CATI) na reprezentativnom uzorku od 604 punoljetna građanina i građanki Hrvatskoj u razdoblju od 19.-20.3. za potrebe Vlade RH. Maksimalna pogreška uzorka iznosi +/-4,7%.

Prema istraživanju, svaki 8. ispitanik/ca kaže da o njoj zna jako puno te da se o njoj posebno informirao/la ili samo 12,2%. Skoro polovica ispitanih, 48,6% znaju osnovne informacije i pratili su temu kroz medije. 35,8% ispitanika čulo je za Konvenciju, ali ne znaju detalje, dok samo 3,3% nije do sada čulo za nju, tj. ne znaju o čemu se radi.

Na pitanje: "Koje je Vaše opće mišljenje o Istanbulskoj konvenciji? Podržavate li ili ne podržavate izglasavanje Istanbulske konvencije na temelju onoga što o njoj znate?" 31,9% ispitanika/ca podržava konvenciju i njezino izglasavanje u potpunosti, dok je 34,1% uglavnom podržava. Ukupno Konvenciju podržava u 66% ispitanika. S druge stane 12,4% ispitanika je odgovorilo da je uopće ne podržava, i 10,4% da je uglavnom ne podržavaju –ukupno 22,8%. Ne zna njih 11,1%.

Tagovi: istanbulska konvencija, konvencija 189, plenković, ratifikacija, sabor, vlada

Vezani članci:

Facebook komentari

Iz drugih medija

AEM