Vijesti

12.03.2014. 08:17:25 - Tportal (Libela)

'napad na cijelo dru箃vo i samo srce na筫 鑟vje鑞osti'

Europski parlament odbio zajam鑙ti 緀nama i mu筴arcima u EU istu pla鎢 za isti posao

Europski parlament je u utorak s veoma malom razlikom u glasovima odbacio izvje规e o jednakopravnosti mu筴araca i 緀na u kojemu se pozivalo da im se zajam鑙 ista pla鎍 za isti posao, prenosi Tportal.

Protiv izvje规a je glasovalo 298 zastupnika/ca, uglavnom konzervativaca i konzervativki, 289 je bilo 'za', ve鎖nom ljevi鑑ri i ljevi鑑rke te liberali i liberalke, a 87 je bilo suzdr綼no, me饀 kojima ve鎖 broj 'zelenih'.

U izvje规u se tra緄 od zemalja Europske unije da 'zajam鑕 po箃ovanje temeljnog na鑕la iste pla鎒 za isti rad mu筴arca i 緀ne' i zabrane otpu箃anje tijekom rodiljnog dopusta te se zauzima za borbu protiv seksisti鑛ih stereotipa.

Belgijska socijalisti鑛a zastupnica Veronique De Keyser upozorila je na 'nevjerojatan hod unatrag par dana nakon Me饀narodnoga dana 緀na'.

"Dana筺jim glasovanjem nisu povrije餰ne i napadnute samo 緀ne, nego i 鑙tavo dru箃vo, na筫 vrijednosti i samo srce na筫 鑟vje鑞osti", upozorilo je francusko izaslanstvo socijalisti鑛e skupine.

Belgijska konzervativna politi鑑rka Anne Delvaux misli da je izvje规e odvi筫 'ideolo筴o' i 'usmjereno na nesretne posljedice mjera 箃ednje'.

"Moramo zaklju鑙ti da se sporo napreduje 箃o se ti鑕 jednakopravnosti mu筴arca i 緀ne, ali kriza nije jedini uzrok, daleko od toga", dodaje njezina bugarska kolegica Marija Gabriel.

萳anak je nastao u okviru projekta Europske mogu鎛osti za ruralne 緀ne koji provodi CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istra緄vanje u partnerstvu s Udrugom 緀na Hera, Prostorom rodne i medijske kulture K-zona i Radijom Kaj. Projekt financira Europska Unija u okviru IPA INFO 2012. Mi筶jenja i stavovi izneseni u ovom 鑜anku ne izra綼vaju mi筶jenje i stavove Europske unije.

Tagovi: eu, europarlamentarci, europska unija, europski parlament, glasovanje, izvje规e o jednakopravnosti mu筴araca i 緀na, pla鎍, rad jednake vrijednosti, roditeljski dopust, rodna jednakost, spolna jednakost, svijet rada, tr緄箃e rada, zastupnici

Vezani 鑜anci:

Facebook komentari

Prika緄 stare komentare (6)

Stari komentari

kike:
綼losno. Koliko mi trubili da nije vi筫 ba tako, prosje鑞a 緀na jo uvijek ula緀 daleko vi筫 energije u djecu i ku鎢....nemjerljivo...dok se s druge strane trubi o nekakvom natalitetu i "sebi鑞im" 緀nama koje nemaju vi筫 od 1 ili 2 djeteta... umjesto da se nagrade zbog svoje uloge u dru箃vu , jo se ka緉javaju tim radnim zakonima...
pametnjakovi鎖 鎒 re鎖 da bi cilj trebao biti povratak na tradicionalnu ob itelj... dok je 緀na doma, mu ima ve鎢 pla鎢, jer su do sada 緀ne krale posal mu筴ima ...
ni se nije od Adama i Eve promijenilo, kako god okrene - 緀na ne valja :)
12.03.2014. 10:47
paadaaada:

uzme se jedna to鑛a rezolucije i to se stavi u naslov a to 箃o se u ostalim to鑛ama name鑕 stra筺a i protusutavna diskriminacija mu筴araca
12.03.2014. 15:32
ivan:
najbolje da dr綼va plati materi 箃o doji dijete i 鑙sti stol poslije ru鑛a. "izvje箃aj" zaziva jedan stra筧n svijet korporativnog roblja i izumiru鎒 rase.
12.03.2014. 17:40
zile:
tekst nije prenio razloge za箃o rezolucija nije prihva鎒na ve poku筧va postaviti stvari kao da se ljudi protiv jednakim pla鎍ma... problem je bio 箃o su u rezoluciju njeni tvorci ubacili stvari koje nisu prihvatljive ve鎖ni eurozastupnika, pa se sada na njih vr筰 pritisak da oni nisu za jednaka prava 緀na i mu筴araca. Od ovog portala bih o鑕kivao vi筫 objektivnosti i istinitog preno筫nja vijesti
13.03.2014. 08:03
reasilvija:
Po meni treba osuditi one koji su u prijedlog zakona o jednakopravnosti 緀na ubacili i lgbt prava. Oni su na taj na鑙n najvi筫 na筴odili 緀nama. Zanima me samo iz kojeg je razloga to napravljeno, da li da se 箃opaju 緀nska prava, ili da se lgbt po筶epaju na 緀nskim pravima. Ali iz kojih god razloga bilo, ovako postavljen prijedlog zakona je podlo postavljen prijedlog. U biti je takav prijedlog ultimativan. A to 箃o mediji selektivno prenose ovu vijest, i to je bezobrazluk.
13.03.2014. 08:47
kkds:

Ovo bi mogla iskoristi vlada i u zakon o radu navesti da mu筴araci i 緀ne trebaju biti jednako pla鎒ne za isti posao, a kad ih zbog ostalih to鑑ka po鑞u kritizirati sindikati napaasti vi ste 筼vnisti i mizagnisti, stra筺o
15.03.2014. 08:37

Iz drugih medija

AEM