Vijesti

15.09.2011. 11:50:35 - T.B.

Predstavljen program Kukuriku koalicije:

Rodno osviještena politika - što je to?

Danas u 11 sati u zagrebačkoj je Tvornici predstavljen predizborni program Kukuriku koalicije nazvan Plan 21. Cijeli program možete pogledati na njihovom web-u, a ovdje donosimo samo kratki rodni osvrt na program. Osvrt je uistinu kratak jer roda i žena u njihovom programu ima u tragovima. Za utjehu, dok se imenica žena još i spomene cca 10 puta, LGBTIQ osobe su se sakrile iza sljedećeg pasusa (ili se tako može pretpostaviti op.a.):

"Sloboda izbora životnog stila

Izbor životnog stila, uključujući i slobodu izbora punoljetnoga suglasnoga partnera, mora biti prepušten slobodnoj odluci pojedinca. U društvu koje ne razvija kulturu građanskih sloboda, postoji velika opasnost da se i one slobode koje su garantirane zakonima, ograniče ili potpuno izgube zbog pritiska javnog mišljenja koje može prijeći i u fizičko nasilje."

Očito je bilo suvišno očekivati da na razumljivom hrvatskom kažu da je okej da dva muškarca ili dvije žene skupa žive.

 

No, vratimo se ženama. O rodno osviještenoj politici Kukuriku koalicije se nikako ne može govoriti jer žene su dobile svoje mjesto u tri klasične teme: mirovine, radništvo te ljudske i građanske slobode.

 

Tako se u poglavlju Mirovinski sustav i socijalna politika kaže:

"Osobito pažljivo razmotrit ćemo prilagodbe nekih parametara mirovinskoga sustava, u prvom redu mirovinske dobi i mirovinskoga staža, promičući vrijednost punoga radnog staža i za muškarce i za žene."

 

Poglavlje Rad i radništvo donosi pokoju o diskriminaciji i usklađivanju profesionalnog i privatnog života:

"Uz ova se prava veže i pravo jednakoga postupanja prema osobama različitog spola, odnosno zabrana diskriminacije i uznemiravanja ranjivih skupina."

"Ova je institucija (HZZ op.a.) osobito dužna pomagati da do posla dođu posebno osjetljive kategorije radnika (mladi, žene, invalidi, starije i slabije obrazovani radnici)."

"Usklađenost obiteljskoga i profesionalnoga života dio je našega pristupa radu. Ta je zadaća novi dio Europskoga socijalnoga programa i, između ostalog, znači brigu o djeci, pogodnosti dopusta za oba spola, fleksibilna radna mjesta i financijske pogodnosti za zaposlene roditelje te brojne druge mjere koje doprinose kvaliteti života. Socijalno odgovornoga društva nema bez uravnoteženoga sudjelovanja muškaraca i žena u svijetu rada i u obiteljskom životu. Žena mora imati ravnopravnije uvjete pristupa i sudjelovanja na tržištu rada, muškarac treba više participirati u obiteljskom životu. Mi ćemo se za to zalagati."

 

Tema Ljudska prava i građanske slobode sadrži čak čitav pasus od ukupno 97 riječi koji problematizira ravnopravnost žena i muškaraca pa kaže:

 

"Stranke zastupljene u Savezu za promjene iskazale su visoku osjetljivost za pitanja rodne jednakosti, posebno dokazanu predanim radom stranačkih organizacija žena. I nadalje će pitanje rodne jednakosti biti visoko na našoj ljestvici prioriteta. Naše zauzimanje za tu jednakost započinje sa visokom  predstavljenošću žena u stranačkim tijelima i na izbornim i kandidacijskim listama. Čvrsto zastupajući stajalište o jednakosti spolova kao temeljnom društvenom odnosu posebno ćemo djelovati na:

  • Izjednačavanju šansi žena i muškaraca u obrazovanju; 
  • Zapošljavanju i ekonomskom osnaživanju žena;
  • Stvaranju mehanizama kojima država potiče i štiti jednakost u obiteljskim odnosima i obvezama;
  • Prevenciji i suzbijanju nasilja nad ženama."

 

U okviru iste teme posvećuje se još i pasus slobodi zasnivanja obitelji i odlučivanja o rađanju djece o čemu navode:

"Jedna od najčešće osporavanih temeljnih sloboda i primjer upletanja u sferu osobne savjesti, je osporavanje sloboda u planiranju obitelji i odlučivanju o rađanju djece. Ograničavanje ove slobode je najčešći put kojim država počinje zadirati u autonomnu sferu pojedinca i na taj način otvara put dominaciji države nad privatnosti i mogućnosti totalitarizma. Stoga ta sloboda trajno treba ostati u sferi slobodnoga odlučivanja pojedinca.

Zadaća države je zakonski omogućiti svima koji žele imati dijete i imaju osnovne uvjete za odgoj djeteta, da to i ostvare. Zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji treba dodatno liberalizirati, tako da to pravo mogu ostvariti i neudane žene. Također zakonom treba  dopustiti zamrzavanje i pohranjivanje većega broja neoplođenih i oplođenih jajnih stanica, kako bi se znatno povećala mogućnost oplodnje."

 

I to bi otprilike bilo to što se tiče roda i žena. Iznenađeni/e?

Tagovi: izbori, kukuriku koalicija, programi, rodna ravnopravnost, rodno osviještena politika, žene

Vezani članci:

Facebook komentari

Iz drugih medija

AEM