Vijesti

01.09.2011. 13:47:36 (sarajevo-x.com)

Žene su vodeće u kući, ali imaju mjesto i u vlasti

Debata u zeničkom kafiću "Veranda"

Debata u zeničkom kafiću "Veranda"

Zanimljiva javna debata vodila se u ženskom kafiću "Veranda" sa ciljem da se osnaži politička uloga žena u bh okruženju. Na debati, koju je moderirao Aleksandar Hršum, razgovarano je o problemu žene, koja je u političkom i javnom životu na marginama društva. Da li je moguća svjetlija budućnost naše države bez učešća žena u političkoj i javnoj sferi, koje su posljedice zanemarivanja ženske populacije na mjestima odlučivanja, gdje su žene u bh. društvu i zašto žene trebaju biti politički aktivnije?

Teme su privukle sjajne govornice iz mnogih udruženja, institucija vlasti, političkih stranaka i foruma, centara i nevladinih organizacija, koje su pokazale da se mogu ravnopravno nositi sa brojnim političarima koji neopravdano zauzimaju "ženska mjesta" u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti. Na debati donesen je zajednički zaključak da je neminovna potreba da bude više žena u političkom životu - na mjestima odlučivanja i moći, te da trenutna slika političke situacije u BiH nije nimalo olakšavajuća za žene.

Loš položaj na političkoj sceni, koji je trenutno dio stvarnosti, uzrok je nevidljivosti i onog dijela aktivnih političarki kako u javnom, tako i u medijskom životu društva.

Uspješno realizirana javna debata u ženskom kafiću "Veranda" u Zenici pokazala se kao pun pogodak, volontera iz NVO "Infohouse" i "Fondacije Cure", jer su žene aktivistice pokazale vrijednosti i potencijale i da moraju promijeniti sliku rodne diskriminacije u politici kroz aktivno uključenje u donošenje odluka u BiH. Ova javna debata, kao i buduće koje se planiraju provesti, pokrenute su isključivo kako bi probudile svijest građanki o trenutnom položaju žena i njihovoj potrebi da se vrate na mjesta odlučivanja.

Tagovi: bih, fondacija cure, infohouse, žene u politici

Vezani članci:

Facebook komentari

Iz drugih medija

AEM