Članci s tagom: ex-jugoslavija

 • Politike roditeljskog dopusta kao poticatelji rodnih nejednakosti?

  Politike roditeljskog dopusta kao poticatelji rodnih nejednakosti?

  Korištenje roditeljskih dopusta od strane očeva doprinosi boljem položaju žena u javnoj i privatnoj sferi te ima višestruke koristi za kognitivni i socijalni (...)

 • Predstavljanje Inicijative za organiziranje Ženskog suda za bivšu Jugoslaviju

  Predstavljanje Inicijative za organiziranje Ženskog suda za bivšu Jugoslaviju

  U vukovarskoj gradskoj vijećnici 3. ožujka je predstavljena inicijativa za organiziranje Ženskog suda za bivšu Jugoslaviju. U Hrvatskoj je ovoj inicijativi pristupila 21 organizacija, a na području bivše Jugoslavije preko sto. Koncept Ženskih sudova kakvih je do sada u svijetu organizirano 40, označava prostor za svjedočenje žena o svakodnevnom iskustvu nepravdi pretrpljenih tijekom rata.

 • Tužimo zaborav, tražimo pravdu?

  Tužimo zaborav, tražimo pravdu?

  Dana 20. veljače održana je prezentacija projekta koji okuplja i koordinira članice i akciju inicijative za regionalni ženski sud. Ako znamo da se ženski sudovi bave, između ostaloga i ratnim zločinima nad ženama, militarističkim nasiljem nad ženama i nad cjelokupnim stanovništvom postaje jasnije čemu služi ženski regionalni sud. Status žena koje su proživjele ovakav oblik nasilja institucionalna pravda nije u potpunosti regulirala niti dvadeset godina kasnije.

Iz drugih medija

AEM