Sa stavom

05.05.2014. 12:04:16 - Malin Ah-King (Feminist Times)

rodni identiteti kao puke socijalne konstrukcije zbilje

Biološki spol nije binarna kategorija

Na biološki spol često se gleda kroz prizmu binarnosti, ali to je daleko od prave istine. Postoji čitav niz životinjskih vrsta koje redovito mijenjaju spol: primjerice škampi koji se rađaju s muškim spolnim organima i nakon što dostignu određeni stupanj rasta, pretvaraju se u ženske jedinke. Tako i neke vrste riba mijenjaju spol ovisno o specifičnim okolnostima prisutnim unutar njihovog jata. Spol nije uvijek određen pri spajanju jajne stanice i spermija – tako se kod krokodila i većine vrsta kornjača spol životinje određuje tek naknadno ovisno o temperaturi inkubiranog jaja. Tu je i jedna vrsta guštera kod koje spolni kromosomi i temperatura inkubiranog jaja ravnopravno utječu na razvitak spola jedinke.

Također, ni kod ljudi ne postoji stroga dihotomija između muškog i ženskog tijela, piše Malin Ah-King za Feminist Times. I ako neka jedinka ima dva spolna kromosoma X, to neće uvijek dovesti do razvoja osobe ženskog spola, a isto tako posjedovanje XY kromosoma neće uvijek dovesti do razvoja muških ženskog organa. Naime,  ponekad neosjetljivost osobe s XY kromosomima na testosteron rezultira razvojem ženskog tijela. Potrebno je reći da postoje i druge moguće kombinacije spolnih kromosoma – kao što su X0, XXX, XXY, XXYY, XXXY, XXXXY i XYY –  a također na spolne karakteristike može utjecati i izloženost vanjskim hormonskim čimbenicima za vrijeme fetalnog razvoja zametka.

Postoji čitav spektar različitih anatomskih i reprodukcijskih karakteristika – kromosomi, jajnici/testisi, genitalije, tjelesni izgled – koje ne odgovaraju uobičajenim društveno oblikovanim definicijama muškosti ili ženstvenosti. Riječ je o pojmu interseksualnosti (medicinskim rječnikom definira se kao poremećaj spolnog identiteta). Neke udruge za zaštitu prava interseksualnih osoba ne prihvaćaju opravdanost ove dijagnostičke kategorije jer smatraju da se na interseksualnost ne treba gledati kao na poremećaj, već jednostavno kao na sastavni dio individualne različitosti ljudskih tijela. Ta različitost znači da je spol puno složenija kategorija od uobičajenoga binarnog koncepta muškoga ili ženskoga. Jednostavno rečeno, ne postoji jasna granica između ženskih i muških tijela, svi smo mi samo djelić jednog beskonačnog kontinuuma ili mozaika spolnih karakteristika.

Kako bi se odrazilo na tvoj identitet kad bi sutra spoznao da biološki spol – tvoji spolni kromosomi, jajnici/testisi, individualne razine hormona, ili cijelo tvoje tijelo – nije ono što su te učili od najranijih dana? Nastao bi radikalan preokret u načinu na koji doživljavamo vlastiti identitet, ponašanje, vanjski izgled i odnose s drugim ljudima – ili uopće ne bismo primijetili neku razliku?

Na koji način možemo objasniti vezu između biološkog spola i rodnog identiteta? Istraživači/ce iz područja psihologije, seksologije i medicine nisu uspjeli/e pronaći jednoznačan odgovor na ovo pitanje, i interseksualne osobe su se često osjećale kao pokusni kunići u njihovim pokušajima da pronađu dokaze za svoje različite teorije. Psiholog John Money, čija metoda liječenja interseksualne djece postaje svjetski priznata od sredine 20. stoljeća nadalje, smatrao je da rodni identitet nastaje jedino i isključivo pod utjecajem društvenih okolnosti i da nije biološki određen. Nakon završetka terapije dijete s poremećajem rodnog identiteta trebalo je steći jasan rodni identitet, i u skladu s tom metodom tražilo se i od roditelja i djeteta da vjeruju kako kirurški zahvat ima zadaću samo korigirati genitalije u skladu s djetetovim spolom već određenim rođenjem. 

Pretpostavka o presudnosti društvenih utjecaja na razvoj rodnog identiteta ipak je bila dovedena u pitanje nizom različitih kritika. Jedan takav slučaj vidljiv je na sudbini koja je zadesila Moneyevog pacijenta Johna/Joan – dječaka koji je nesretnim slučajem ostao bez spolovila te su ga od malena  odgajali kao djevojčicu – i koji je na kraju odbio prihvatiti takav spolni identitet i započeo je s preobrazbom u muškarca, te je kasnije izvršio samoubojstvo. Milton Diamond 1965. godine objavljuje potpuno drugačiju teoriju prema kojoj hormoni stvaraju preduvjete za razvoj rodnog identiteta i ponašanja te na taj način ograničavaju moć društvenih utjecaja. Kako je vrijeme prolazilo, pristizao je sve veći broj dokaza o tome kako mnoge interseksualne osobe odbijaju prihvatiti svoj medicinskim liječenjem nametnut spol, i u javnosti su se također mogla čuti i njihova svjedočanstva iz prve ruke. Tako je ta i dalje kontroverzna tema poprimila i neke sasvim nove dimenzije. Ipak, interseksualna djeca i dalje se redovito podvrgavaju liječenju kako bi zadovoljila stroge zahtjeve unutar važećeg okvira binarno rodne paradigme, unatoč tome što u većini slučajeva za to uopće ne postoji medicinski opravdan razlog. 

Ideja da prenatalne razine hormona naizmjence utječu na spolni i rodni identitet postala je dominantan teorijski okvir unutar područja neuroznanosti, ali Rebecca Jordan-Young, specijalistkinja neurologije, uputila je ovoj istraživačkoj tradiciji oštru kritiku s obzirom na nejasne teorijske postavke, metodološke pogreške i manipuliranje rezultatima  istraživanja. Također smatra i da su stručnjaci za mozak previše usmjereni na utvrđivanje razlika među spolovima te da bi bilo bolje istraživati složene interakcijske procese između čovjekove okoline i unutarnjih faktora.

Prema tome, kad je riječ o spolu i rodu susrećemo se s esencijalističkim pozicijama kulturnog i jednako takvim pozicijama biološkog determinizma. Biološke znanosti uživaju visoki ugled u javnosti i smatra se da sve ono povezano s biološkim ili 'prirodnim' ima presudan utjecaj na život ljudi. Nekolicina teoretičara roda problematizirala je takvu strogu dihotomiju  između roda/spola i prirode/kulture – među kojima se posebno ističe Judith Butler – govoreći kako sadržaj složenog pojma kao što je biološki spol možemo razumjeti jedino unutar kulturno-društvenog konteksta. Butler opisuje tu strukturu kao heteroseksualnu matricu u kojoj su društvene norme koje definiraju očekivanja u području spola/roda nerazdvojno povezane sa seksualnim normama: jedini mogući status je muški ili ženski.

Tu je riječ o procesu seksualizacije tijela, odnosno socijalizacijskom procesu u kojem pojedinac ili pojedinka usvaja binarni koncept muškoga i ženskoga važeći unutar neke kulture. Ova spolna dihotomija – u koju se mora vjerovati kao neupitnu prirodnu činjenicu – ima ključnu ulogu u opravdanju isto tako binarne konstrukcije roda, i na taj način normalizacija rodne binarnosti dovodi do ugnjetavanja onih koji odstupaju od prirodno zadane heteroseksualne matrice. Propitivanjem opravdanosti teorijskog koncepta temeljenog na binarnosti spola i roda otvara se prostor za raspravu o složenijim teorijskim konceptima koji će uzimati u obzir puno veći broj varijabli nego dosad.

Smatram da mnogovrsnost pojavih karakteristika biološkog spola i proživljena iskustva interseksualnih osoba dovode u pitanje mnoge ustaljene pretpostavke o rodu te poštujem pravo svake osoba na priznanje svojeg rodnog identiteta. Znanstveno je dokazano da rodni identitet nije neposredna posljedica biološkog spola i tako ne postoji savršeno preklapanje između tih dvaju fenomena. Na temelju ovih spoznaja moguće je prolematizirati spoznaje biološko esencijalističkih teorija o spolu i esencijalističkih pozicija kulturnog determinizma o rodnim identitetu kao puke socijalne konstrukcije zbilje.  

Malin Ah-King je evolucijska biologinja i teoretičarka roda na Humboldtovom sveučilištu u Berlinu.

Prevela i prilagodila Mirela Brodnjak

 

Tagovi: binarnost, biologija, društvo, feminizam, identitet, interseksualne osobe, interseksualnost, kromosomi, reproduktivna obilježja, rod, rodni identiteti, socijalna konstrukcija, spol

Vezani članci:

Facebook komentari

Prikaži stare komentare (14)

Stari komentari

Hejt:
"Jednostavno rečeno, ne postoji jasna granica između ženskih i muških tijela, svi smo mi samo djelić jednog beskonačnog kontinuuma ili mozaika spolnih karakteristika." ajmo napraviti još jednu religiju od cijele ove priče -.-"
05.05.2014. 14:38
Hejt:
"Jednostavno rečeno, ne postoji jasna granica između ženskih i muških tijela, svi smo mi samo djelić jednog beskonačnog kontinuuma ili mozaika spolnih karakteristika." ajmo napraviti još jednu religiju od cijele ove priče -.-"
05.05.2014. 14:52
Za:
A genetika kaže ovo:
ABNORMALNOSTI ŽENSKOG SPOLA

TURNEROV SINDROM: 45, XO (Slika 9.1. www.endocrineonline.org/gif%20box/Ullrich.gif, monosomija kromosoma X).
Osoba je ženskog spola; učestalost javljanja je 1/2000. To su sterilne žene izrazito niskog rasta sa zadebljalim vratom (pterigij), nerazvijenim jajnicima, nerazvijenom maternicom, te drugim fizičkim abnormalnostima. To je ujedno jedina monosomija (monosomija – nedostatak jednog kromosoma) koja u čovjeka preživljava
Triplo-X sindrom: 47, XXX - trisomija X kromosoma

Ženske osobe normalne inteligencije; učestalost 1/600. Obično su fertilne i imaju normalno potomstvo. Tijekom oogeneze višak X kromosoma odlazi u polocite koje propadaju.

Tetra-X sindrom: 48, XXXX - tetrasomija X kromosoma

To su vrlo rijetki slučajevi ženskog spola. Radi se o teško retardiranim osobama s različitim fizičkim abnormalnostima kod kojih je razvitak sekundarnih spolnih karakteristika sasvim normalan.

ABNORMALNOSTI MUŠKOG SPOLA

KLINEFELTEROV SINDROM: 47, XXY (Slike 9.2. i 9.3.; emedicine.medscape.com/article/945649-overview).
Osobe muškog spola; učestalost 1/600. To su muškarci feminiziranog fenotipa s razvijenim prsima, malim testisima, slabe dlakavosti te ponekad s blagim mentalnim poremećajima.

Osobe s Klinefelterovim sindromom mogu biti i kariotipa: XXXY; XXXXY; XXYY. U prosjeku je kariotip XXY niže inteligencije od XY kariotipa. Mentalna retardacija i tjelesne abnormalnosti su veće što je veći broj kromosoma X.

SINDROM DVOSTRUKOG Y: 47, XYY (Slika 9.4.)

Učestalost javljanja je 1/1000; to su muškarci nešto viši od prosječne populacije, inteligencije niže od prosjeka. Često ih nalazimo u mentalnim institucijama i zatvorima, jer su izrazito agresivni i slabo se uklapaju u društvene okvire. Fertilni su i imaju normalno potomstvo. Naime postoji kontrolni mehanizam koji sprječava da višak Y kromosoma uđe u gametu (funkcionalni spermij): to se događa tijekom mitotskih dioba spermatogonija ili u zadnjim fazama spermatogeneze.

MOZAICIZAM

Oko 15% osoba s Turnerovim sindromom su mozaici s dvije stanične linije (X0/XX ili X0/XXX ili X0/XY – te se osobe razlikuju fenotipski). Mozaik nastaje nerazdvajanjem kromosoma tijekom mitotskih dioba u embriogenezi. Što se gubitak X kromosoma dogodi ranije tijekom razvitka fenotip je sličniji Turnerovom sindromu.
Kod Klinefelterovog sindroma se također javlja oko 15% mozaicima: XY/XXY; XX/XXY. Te se osobe razlikuju fenotipski, što ovisi o broju stanica s abnormalnim kariotipom te o njihovom smještaju, tj. koje je tkivo zahvaćeno.
Mozaici nisu ginandromorfi, jer u ljudskom organizmu nema ispoljavanja sekundarnih spolnih karakteristika oba spola. Mozaicizam daje abnormalne fenotipove, ali hormonalna aktivnost ne dozvoljava razvitak ženskih spolnih karakteristika zajedno s muškim spolnim karakteristikama.

itd........................
05.05.2014. 14:56
Edo:
Svaki poremećaj se može promatrati kroz prizmu kontinuiteta, kao mozaik karakteristika. Zašto bi se kratkovidnost definiralo kao poremećaj, a ne kao kao sastavni dio individualne različitosti ljudskih tijela? A različitost znači da je vid puno složenija kategorija od uobičajenoga binarnog koncepta ispravan-poremećeni vid. Jednostavno rečeno, ne postoji jasna granica između poremećenog i zdravog vida, svi smo mi samo djelić jednog beskonačnog kontinuuma ili mozaika vidnih karakteristika.

Živio vrli novi svijet!
06.05.2014. 14:52
Hejt:
Edo, pitaj osobu koja oslijepi postoji li jasna granica između poremećenog i zdravog vida.
Obožavam kad netko ide toliko daleko u blebetanju da se odmakne od stvarnog, praktičnog života.
Ok, prihvaćam da ti tako razmišljaš, ali molim te naglasi da je to samo tvoja vjera u nešto, ali da to nije tako.
....
07.05.2014. 15:41
Edo:
Hejt, nebitno je što neka osoba misli, nego postoji li u biološkoj stvarnosti neko stanje koje ulazi u kategoriju koja se naziva poremećaj. Tako primjerice potpuno slijepa osoba može "misliti" da ima savršen vid, ali to ne mijenja činjenicu potpune nesposobnosti vizualnog sustava da prenosi podražaje. I onda ćemo takvo stanje vizualnog sustava u medicinskoj terminologiji nazvati poremećaj.

Dakle, poremećaj sljepoće je stanje u kojem vizualni sustav ne može izvršiti funkciju determiniranu njegovom strukturom.

Slično je i sa različitim poremećajima seksualnog tipa, primjerice homoseksualnošću. Psihološki mehanizam(sustav) kod homo osobe ne može izvršiti funkciju aktivacije na predodžbu ili opažaj osobe suprotnog spola, što znači da ne može izvršiti funkciju za koju je spolni sustav osobe strukturiran. Time je takva osoba po samoj definiciji pojma u stanju poremećaja i što god pojedinci zadojeni rodnom ideologijom laprdali ta činjenica se neće promijeniti.
07.05.2014. 17:43
Pametan:
gazda petar,glup ste ko stup daj se skockajte već jednom
09.05.2014. 17:46
za:
@gazda petar
Dosadan si
11.05.2014. 08:49
Gazda Petar:
Takoder.
11.05.2014. 12:30
Sanja:
Gospodine Petar ili kako god.Pa nemozete se tako razgovarati sa svima na Libeli,mozda sto sam ovdje najmlada ne znaci da sam i glupa pa nemogu imati svoje misljenje,ali stvarno se zajebavate.Necu ja sad vama tu drzat prodike ali imajte barem malo postovanja prema starijima,makar kazete i da ste vi umirovljenik ali nema veze onda barem prema gospodinu zlatanu,za,pametnom ja se slazem da ste vi lazni zlatan.Ali zaista nemojte vise ljutiti ljude.Sta su vam oni krivi za odredene frustracije i probleme?Umjesto da procitate tekst o kojem se radi zafrkavate ga.Ponavljam vam ako se ne smrite urednistvo ce to rijesiti,i to nije eter narodnih cestitaka i pozdrava da tu imate koga pozdravljati.Jos k tome pazite na rijecnik i nemoraju svi znati kako i kada imate nuzdu.Ma sram vas bilo.
14.05.2014. 14:10
zlatan :
nemoj ti meni stari deda.ja znam mnogo više od tebe
14.05.2014. 14:21
Gazda Petar:
Ja se ovim putem ispričavam svima koji su primali ove bezobrazne uvrede,ali to nisam pisao ja,niti imao proste i neprimjerene komentare.Komentirao sam samo za Disney i još nešto ali s primjerenim komentarima.
15.05.2014. 09:29
Marina:
GOSPONE PETRE,stvarno!!!??? petarda iz 7. klase pa stvarno,ne možeš uzeti već tuđeg ljubavnika,zar ne?
20.05.2014. 19:46
Marina:
Gazdarice preporučam vam da se pomirite sa mužićem vi ste svakako uvijek mođusobno povezani...
20.05.2014. 19:48

Iz drugih medija

AEM