Sa stavom

16.10.2012. 09:54:38 - Svjetlana Knežević, Hana Grgić

Malo istraživanje libele:

Koliko je abortus zapravo 'legalan' u Hrvatskoj?

"Dobar dan, jesam li dobila CESI?", upitao je pomalo preplašeni ženski glas s druge strane žice.

"Da, jest. Izvolite", kazala je aktivistica Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje.

"Znate... Trudna sam i ne želim dijete. Htjela bih pobaciti, a u gradu u kojem živim, u Našicama, ginekolozi ne žele izvršiti abortus. Zvala sam i susjedni gradi i oni su me također odbili. Nisam znala što ću, pa sam na internetu našla Vašu udrugu. Je li mogu kod vas izvršiti abortus?", upitala je zbunjena žena preko telefona.

Međutim, CESI je je feministička organizacija koja se zalaže za unapređenje društvenog položaja žena i ostvarenje spolne i rodne ravnopravnosti te za puno provođenje svih zakona i međunarodnih instrumenata za zaštitu ljudskih prava, ali nikako ne vrši medicinske zahvate. No, ovakav 'poziv u pomoć', uz ostala istraživanja o kojima je Libela već izvještavala, potakli su nas da istražimo što se u hrvatskim bolnicama zapravo zbiva kada je riječ o prekidima trudnoće.

Iako je legalno dopušten, različitim se metodama i načinima nastoji ograničiti pravo žena na siguran i dostupan abortus.  Cijena pobačaja je neopravdano visoka i razlikuje se od bolnice do bolnice, a doseže i visinu minimalne plaće. Stigma i poniženja koje trpe žene koje odlaze na pobačaj ne mogu se mjeriti novcem.

Prema Zakonu o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece, u Republici Hrvatskoj žena može legalno izvršiti prekid trudnoće bez dozvole komisije, ukoliko se radi o trudnoći koja traje do 10 tjedana. Prema istom Zakonu te na temelju rješenja Ministarstva zdravstva od rujna 1996. godine prekid trudnoće se može obaviti u samo za to ovlaštenim stacionarnim zdravstvenim ustanovama. Svaki prekid trudnoće sukladno zakonskim propisima prijavljuje se na odgovarajućem obrascu u Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Upravo prema takvim obrascima, zabilježeno je kako je tijekom 2011. godine prijavljeno 10.401 prekida trudnoće, od čega ih je 4.347 ili 41.8 posto bilo na zahtjev žene. U usporedbi s 2010. godinom, porastao je i ukupan broj prekida trudnoća, kao i onaj na zahtjev žena.

Od žena u kojih je izvršen legalno inducirani prekid trudnoće najviše je onih u dobi od 30 do 39 godine (45,04 posto).  Ako tome dodamo podatak da je među ženama koje traže prekid trudnoće najviše onih koje već imaju jedno (823, odnosno 18,9 posto), dvoje (1.190 , odnosno 27,4 posto) ili troje i više djece (775, odnosno 17,7 posto) i u 2011. godini se potvrđuje činjenica da se prekid trudnoće još uvijek koristi kao sredstvo kontracepcije.

Zašto je abortus i dalje kontracepcijsko sredstvo?

Razlog tome je još uvijek poprilična neinformiranost populacije o modernim metodama kontracepcije, ali i nedostupnost kontracepcijskih pilula. Naime, u Hrvatskoj kontracepciju ne pokriva zdravstveno osiguranje i stoga korisnice moraju plaćati punu cijenu. U situaciji kada je u Lijepoj našoj više od 300.000 nezaposlenih, od čega je više od pola žena, a desetci tisuća ljudi radi i ne prima plaće, pitanje je tko si može priuštiti kontracepciju koja je skuplja od sto kuna (prosječna cijena kontracepcijskih pilula) mjesečno. Naravno, kako živimo u izrazito katoličkoj zemlji, još uvijek prevladava mišljenje kako su kontracepcijske metode 'zlo' i 'direktan udar na natalitet'. Crkva kao jedinu vjerodostojnu kontracepcijsku metodu drži apstinenciju, koja očito 'ne pali'.

Bitno je naglasiti da prekid trudnoće na zahtjev žene  plaćaju same prema cjeniku zdravstvene ustanove, a to može varirati od 1.800 kuna u OB Bjelovar do 700 kuna u OB Slavonski Brod ako ste Rh pozitivna, odnosno 1.000 kuna ukoliko ste Rh negativna.

Preko priziva savjesti do privatne prakse

No, osim neinformiranosti o kontracepcijskim metodama, njihovoj nedostupnosti te 'paprenim' cijenama, ono što je najintrigantnije od svega jest što su neke medicinske ustanove odlučile ne vršiti abortuse na zahtjev žene zbog 'priziva savjeti'. Ili ih pak vrše, ali ilegalno. Naime, Sanja Cesar u svom tekstu na ovu temu iz lipnja 2011.  godine naglasila je kako prigovor savjesti, na kojeg se pozivaju liječnici koji ne žele raditi pobačaje i stigma koja prati taj čin, stvorili su uzak krug zaposlenih u medicini koji profitira od toga. Tako je u listopadu 2010. godine privedeno pet liječnika Odjela za ženske bolesti i porodništvo varaždinske bolnice pod sumnjom da su zlouporabili položaj i krivotvorili dokumente, odnosno da su vršili ilegalne pobačaje i dvostruko ih naplaćivali, i od HZZO-a i od pacijentica. Naravno, to nije bio jedini takav slučaj.

Prije svega, da pojasnimo pojam 'priziv savjesti'. Riječ je o dozvoljenom činu zakonske neposlušnosti koje se opravdava sukobom između određenog dijela koje propisuje zakon i dubokih vjerskih, moralnih, filozofskih ili političkih uvjerenja osobe koja to djelo treba izvršiti. Suštinska premisa ljudskih prava jeste da se artikulacijom vlastitih prava ne povređuju ili ne uskraćuju tuđa prava. Ili, da suviše slobode za nekog ne rezultira sa manje slobode za druge. Upravo tu je sadržana sva kompleksnost i osjetljivost manifestacionih formi slobode savjesti, uključujući i definiranje pozicije i statusa instituta prigovora savjesti. U praksi iskrsavaju brojni i nimalo naivni problemi, a najbrojniji su prigovori izvedeni iz religijskog uvjerenja  na primjer, kod zaposlenih u javnim zdravstvenim ustanovama odbijanjem da izvrše abortus ili eutanaziju, ako je zakonom dozvoljena, ili kod pojedinaca kao privatnih ličnosti, odbijanje obaveznog osiguranja. Država je, s druge strane, ovlaštena da nametne zakone bez obzira na religijska, ideološka, politička, filozofska i druga uvjerenja njenih građana. U većini zakonodavstava u svijetu nije posebno obrađen, niti u ustave i zakone ugrađen institut prigovora savjesti, nego se pretežno dovodi u vezu sa poglavljima o slobodi misli, savjesti, vjeroispovijesti, uvjerenja i dr.

Priziv savjesti je u Hrvatskoj reguliran Zakona o liječništvu koji kaže da "radi svojih etičkih, vjerskih ili moralnih nazora, odnosno uvjerenja liječnik se ima pravo pozvati na priziv savjesti te odbiti provođenje dijagnostike, liječenja i rehabilitacije pacijenta, ako se to ne kosi s pravilima struke te ako time ne uzrokuje trajne posljedice za zdravlje ili ne ugrozi život pacijenta. O svojoj odluci mora pravodobno izvijestiti pacijenta te ga uputiti drugom liječniku iste struke. Ako je liječnik zaposlen u zdravstvenoj ustanovi, trgovačkom društvu, odnosno drugoj pravnoj osobi koja obavlja zdravstvenu djelatnost ili kod drugog liječnika koji obavlja privatnu praksu, mora o odluci izvijestiti svog nadređenog, odnosno poslodavca."

Kao što je već spomenuto, brojni su i liječnici koji se u radno vrijeme pozivaju na prigovor savjesti, a poslije podne ili privatno obavljaju pobačaju i novac zadržavaju za sebe.  U manjim sredinama često svi liječnici ulažu prigovor savjesti, tako da su žene prisiljene doći kod njih privatno. Problem je što ginekolozi ne ispostavljaju račune pacijenticama,  čime su i bolnice materijalno oštećene. Osim toga, u praksi se događa da se prekid trudnoće obavlja u za to neovlaštenim zdravstvenim ustanovama, te se samo u slučaju komplikacija žena javlja u ovlaštene stacionarne zdravstvene ustanove. Međutim, iako brojni ginekolozi i ravnatelji bolnica znaju za nedjela svojih kolega, niti jedna službena prijava nije stigla Hrvatskoj liječničkoj komori.[1]

"Statistika o prigovoru savjesti ne vodi se rutinski", odgovorili su na naš upit iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Statistika kaže jedno, 'istraga na terenu' drugo

I upravo poznavanje situacije od prije te nelogičnost nekih brojki u Izvješću o prekidima trudnoće u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj u 2010. godini nagnali su nas da same kontaktiramo bolnice i pokušamo doznati što se zapravo zbiva u 'praksi'.

Naime, tumačeći brojke iz godinu u godinu, čini se kako u nekim bolnicama se godišnje izvrši nekoliko stotina spontanih pobačaja i onih iz medicinski opravdanih razloga, dok samo nekoliko na zahtjev žena. Također brojke govore kako se u nekim bolnicama izvrši gotovo dvostruko više ovih na zahtjev nego abortusa zbog oštećenog ploda ili problema s trudnoćom.

Primjerice, Split je grad od gotovo 200.000 stanovnika i stanovnica. Promatrajući tablicu prekida trudnoća iz 2010. godine, čini se kako su i građanke okolnih gradova poput Sinja, u kojem nije izvršen ni jedan legalno inducirani pobačaj, bile primorane zatražiti medicinsku pomoć u najvećem dalmatinskom gradu. No, ako su Splićanke i njihove susjede iz okolnih mjesta prekidale trudnoću u KB-u Split, statistika vuče dodatna pitanja. Dakle, u 2010. godini u Splitu 413 žena je izvršilo pobačaj jer im je plod bio oštećen, 25 ih je imalo spontani, 72 ostalo, a 103 abortusa su bili željeni prekidi trudnoće. Brojka od preko 400 žena koje su imale oštećen plod ukazuje na medicinski problem žena u Dalmaciji te ako se nadležni nisu zapitali, savjetujemo im da što prije provjere što trudnice u Splitu i oko Splita jedu, piju i kakav zrak udišu budući da se, po našoj skromnoj procijeni, češće od uobičajenog, njihovi plodovi oštećuju.

Situacija u 2011. godini nije se nimalo promijenila. Štoviše, broj pobačaja zbog abnormalnog začeća je porastao na 483, a u prošloj godini je izvršeno tek 80 abortusa na zahtjev žena. I Split nije jedini ovakav slučaj.

S druge strane, u Rijeci se izvrši gotovo trostruko više pobačaja na zahtjev žene nego onih zbog abnormalnog začeća (oštećenog ploda), a u Puli, Varaždinu i Sisku gotovo dvostruko.

Želeći doznati 'informaciju više' zašto neke bolnice imaju zapanjujuće male brojke u rubrici 'legalno inducirani abortus' ili je ta brojka okrugla nula, nazvale smo neke od njih i predstavile se kao trudnice koja nikako ne žele postati mame.

Iz OB Bjelovara i OB Slavonskog Broda transparentno i ljubazno odgovaraju na sve naše upite, od toga koliku cijenu plaćam pa sve do vremena koje bi u bolnici tom prilikom trebala provesti. U OB Nova Gradiška su kazali kako 'godinama ne rade legalno inducirane pobačaje', iako podaci i iz 2010. i 2011. govore drugačije. Naime, i lani i preklani je izvršen po jedan abortus na zahtjev žene u Novoj Gradiški. U brojnim bolnicama, poput OB Zaboka i DZ Metkovića, tek su znali kazati kako ne vrše abortuse na zahtjev žene te da ne znaju kome se dalje obratiti.

"Kontaktirajte svog ginekologa, on će vas uputiti... u Zagreb, valjda", uglavnom su bili odgovori dajući mi do znanja kako je abortus i dalje tabu tema u manjim sredinama te da se izbjegava razgovarati o njemu, a kamoli ga čak provoditi.

Intrigantno jest što je Zabok u 2010. godini prijavio 37, a u 2011. 46 legalno induciranih pobačaja. Nakon tjedan dana smo ih nazvale opet i predstavile se kao novinarke i tek tada bolnice nisu htjele ništa komentirati. Zapravo, od većine bolnica nismo mogle dobiti službene izjave putem telefona, pa smo im poslale i upite elektronskim putem. Žalosno je što smo od devet upita, dobile odgovore od samo dvije bolnice.

Ako želite abortirati u OŽB Pakrac, morate proći komisiju. Znate, ipak je čin abortusa sličan upisu na fakultet, odsluživanju vojnog roka ili pak polaganju vozačkog ispita, pa je tu komisija. Iz nekih bolnica poput Vinkovaca prebacuje se odgovornost s jedne osobe na drugu, pa je tako kolegica "zadužena za informacije o pobačajima" bila dostupna tek od sljedećeg tjedna.

U požeškoj bolnici, koja je ujedno i županijska, pritom nisu znali obavlja li pobačaj bolnica ili Dom zdravlja, pa je poziv prebačen na njega. U Domu zdravlja sestre pak inzistiraju na imenu ginekologa kako bi mi znale kazati mogu li izvršiti pobačaj ili ne, što dovodi do zaključka da opet neki obavljaju, a neki ne. Ili je pak abortus moguće izvršiti u nečijoj 'privatnoj praksi' za mnogo višu cijenu 'usluge' i zajamčenu anonimnost, do čega se očito jako pazi u manjim sredinama. I Našice s početka priče izvršavaju pobačaj samo ako za to postoje medicinski opravdani razlozi, u suprotnom sve prebacuju na osječku bolnicu. U Dalmaciji su i dalje šturi na odgovorima, pa se tako nakon početnog muka dobiju odgovori poput: "Ne radimo to, eto i to smo riješili. Imate li još pitanja?"

"Potrebno je napomenuti da dio prijava prekida trudnoće, na žalost ne dobivamo na zakonom propisanom obrascu 'Prijave prekida trudnoća', već iz redovite bolesničko-statističke baze podataka", napominju na stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, čime se, na neki način, i oni ograđuju od ovih brojki.

Sviđalo se to dežurnim dušobrižnicima ili ne, abortus je pravo žene. Čin abortusa je odluka žene da sama raspolaže svojim tijelom i donosi odluke. Budući da bi države i državne institucije trebale poštivati pravo na pobačaj kao što poštuje i ostala ljudska prava (ili bi treba poštovati) poput  ljudskog dostojanstva, jednakosti, tjelesnog integriteta, abortus bi trebao biti legalan, siguran i sastavni dio kontrole žena nad svojim životom. Baš kao što mnoge Amerikanke upravo sada nastoje dokazati republikancima, ženino tijelo je isključivo njeno vlasništvo te Crkva i država se nemaju pravo miješati u to što ona čini s njim i što joj se (ne) nalazi u maternici.

Štoviše, abortus na papiru i jest legalan, međutim, i dalje u 21. stoljeću, nije dostupan, bilo zbog 'priziva savjesti', bilo zbog financijskih razloga, bilo zbog reakcije društva na žene koje pobace jer ne žele dijete. I to nas ponovno dovodi do zaključka kako je Hrvatska zemlja dobrih zakona i propisa i nevjerojatno loše provedbe istih.[1] Abortus u Hrvatskoj: Što se krije iza službenih statističkih podataka?, konferencija: Sve za mir, zdravlje i znanje – ništa za naoružanje, Beograd: 27 – 29. 05. 2005.

Tagovi: abnormalno začeće, abortirati, abortus, bolnice, cijena, hrvatski zavod za javno zdravstvo, hzzo, kontracepcija, legalno inducirani pobačaj, libela, liječnici, pobačaj, pravo, prigovor savjesti

Vezani članci:

Facebook komentari

Prikaži stare komentare (82)

Stari komentari

ptica:
Ispravak: u Hrvatskoj od nedavno postoji kontracepcija koju subvencionira HZZO! To su Lindynette 20 i 30, a koštaju 32kn (ostatak pokriva HZZO, jelte...).
16.10.2012. 22:27
tajuska:
a jel za njih treba imati medicinske indikacije? Diane 35 je u potpunosti pokrivao HZZO, ali samo uz dijagnozu npr. policisticnih jajnika, dakle kao lijek, a ne kao kontracepciju.
17.10.2012. 10:24
Rozi:
Sve to sto pisete je toliko bedasto da je tesko citati ..... Zena nije izolirano bice pa da o sebi , kao , odlucuje . Odlucuje o drugom ljudskom bicu . Da su se vase majek odlucile za abortus .....Danas vas ne bi ovdje bilo . I , sto je sa pravima muskaraca koji su ocevi te djece ?
Odlucuje se o ljudskom zivotu ---
18.12.2012. 07:51
tajuska:
18.12.2012. 08:38
Urd:
Rozi - Što je s pravima muškaraca koji su očevi te djece? Pa, u vrlo velikom broju slučajeva u kojima se radi o trudnoći mladih djevojaka, ti očevi ne žele čuti za dijete ili pak negiraju da je njihovo. O pravima takvih govoriš?
Da, žena odlučuje o drugom ljudskom biću. I da, htio ti to priznati ili ne, baš zato što odlučuje o njemu ima pravo odlučiti da ga ne donese na svijet ako nema uvjete za njegov život. Nekako mi se čini da je puno bolja opcija (psihički bolna, ali se može preživjeti) "ubiti" dijete (nadam se da shvaćaš zašto je ta riječ u zagradama) nego patiti dijete, sebe i svoju obitelj kada nemaš ni kunu da dijete nahraniš, obučeš i podigneš na noge.
No, štancanje sirotinje je danas popularno u našoj državi, a i u gradu koji je nažalost i moj, Našicama. Puna podrška mojoj sugrađanki, nadam se da ćeš uspjeti u Osijeku.
05.01.2013. 13:29
ovčica:
nije istina da su svi muskarci takvi!i nije istina da se nema za jest!radije cu umrijet od gladi ali dat svome djetetu.znam puno ljudi koji pomazu majke i nerodenu djecu,ali i rodjenu.crkva tu cini vise od ikog u drzavi.ako vi zato ne znate,ne znaci da toga nema.ja znam!clanak je znanstveno vrlo manjakav i netocan.ohrabrite se,rasirite srce i rodite zaceto dijete.ni mene nisu planirali,otac me odmah napustio ali imam savrsenu mamu i divan zivot! :) odrasle smo same i u siromastvu ali u ljubavi a to najbitnije :)
19.01.2013. 01:13
tajuska:
u kom smislu je clanak znanstveno manjkav i netocan? molim samo jedan manjkav i netocan podatak.
19.01.2013. 16:38
ovčica:
evo nekih primjera-Crkva kao jedinu vjerodostojnu metodu ne drzi apstinenciju,odkud vam to,gdje ste to procitali?u kojem papinom dokumentu,katekizmu,bibliji,knjizi? Zatim-trudnica je vec mama jer je u njoj njeno dijete a ne neka druga vrsta.abortus nije pravo zene-to kao pravo ne postoji.raspolaganje svojim tijelom-ne mozemo rec srcu:nemoj kucati!jetro,nemoj raditi.i dijete nije dio ljudskog tijela pa se s njim ne moze raspolagat.
20.01.2013. 23:56
tajuska:
A koju jos to metodu crkva drzi prihvatljivom nego apstinenciju? Mozda kondome, pilule, dijafragmu, prekinuti snosaj? Eventualno ce podrzati tzv. prirodne metode kod kojih se opet radi o jednoj vrsti apstinencije na plodne dane.
medicina ne naziva fetus djetetom do njegova 24. tjedna, a nakon kojeg teoretski moze prezivjeti i izvan tijela zene. odlucivanje o vlastitom tijelu jest pravo zene i nitko joj to ne moze uskratiti. mogu kriminalizirati abortus, ali ne mogu sprijeciti zenu da ucini sa svojim tijelom sto zeli. osim ako ne uvedemo praksu da svaku trudnu zenu zatvorimo u neku ustanovu i drzimo pod 24satnim nadzorom. fetus je dio tijela do onog trena kada moze samostalno prezivjeti. do tog trena je neraskidivo povezan sa tijelom zene. o ovome se mozda moze raspravljati sa vrijednosnog aspekta, ali sve je u ovom clanku znanstveno i medicinski tocno.
21.01.2013. 15:22
ovčica:
ovo uopce nije znanstveni članak.a uz to,nisu točne navedene teze.teoretski ja mogu puno toga,ali to ne znači da je to dopustivo ili uredu.dijete ne moze preživjet samostalno jer ga netko treba hranit,pazit,nadzirat i sl.katolički nauk ima jako dobro razvijenu prirodnu metodu.napro,fertility care...potpuno prirodno.ljudi koji to koriste poznaju zenine promjene i ciklus jako dobro i oba partnera su ukljucena.to koriste milijuni ljudi diljem svijeta,bez obzira na vjeru jer ju mije izmislila jedna vjera.koji je to metafizicki skok u 24tjednu?koja je razlika izmedu 23.tj.i 24.?kad onda postaje osoba?sto cini osobu?kako opravdavate partial birth abortion koji je legalan u nekim drzavama?zbilja nikoga ne napadam...a sto je s pravom oca djeteta?
21.01.2013. 16:22
tajuska:
naravno da nije znanstveni clanak, ovo je novinarski clanak. ali vi ste krenuli s tezom da su cinjenicu u clanku neznanstvene i nemedicinske sto jednostavno nije tocno. clanak zauzima pro choice poziciju i to je tocno, ali to se moze svrstati pod razlicite filozofske, vrijednosne ili kakve vec stavove, a ne pod znanost ili medicinu, a ponajmanje zakonitost nekog dijela.
fertility care uključuje apstinenciju u vrijeme plodnih dana, a odnose u vrijeme neplodnih, dakle opet se radi o apstinenciji, a ne o kontracepciji. uopce nije sporno da je to metoda koju mnogi koriste, ukljucujuci i ateiste, ali ono sto jest cinjenica da je to jedino sto crkva prihvaca kao legitimnu metodu (iako sam prilicno sigura da bi se naslo onih koji bi rekli da je i to protivno ucenjima, no nebitno), a znamo da postoje i mnoge druge metode sprecavanja nezeljene trudnoce, a koje onda ne ukljucuju apstinenciju za vrijeme plodnih dana.
koja je razlika izmedu 23. i 24. tjedna morate pitati ljecnike. usput budi receno koad nas pobacaj nije legalan iza 10 tjedna, iznimno 12.og.
samostalno prezivjeti znaci da mu nije nuzna pupcana vrpca odnosno majcino tijelo nego moze zivjeti uz skrb drugih osoba.
22.01.2013. 09:53
Život:
Ne može bit sritan niko tko želi ili je prisiljen "odstraniti" dijete iz svoje utrobe:
Krvavi novac-industija pobačaja -
www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9dqgEgA7rMg

www.bitno.net/vijesti/jack-nicholson-protiv-sam-abortusa-sve-drugo-bilo-bi-licemjerno/

Tko tebi koja tvrdiš bolje ubiti nego da se može bit jedva odhrani garantira da ćeš se sutra probudi? Dala bi ti ja novorođenu bebu sa pupčanom vrpcom (jel kao dok se ne prereže još je dio "tvog" divnog tijela) u ruke i nož i rekla ajde provedi to svoje pravo i ovima iz ovog članka i ovima što drže ove plakate iz pakla.

Ljudi dajte probudite se!
22.02.2013. 20:37
Život:
Ako koja dođe na ovu stranicu u muci svog "problema" neka zna da ima izbor, hrabro cure i žene, vaše dijete je dar - uživajte u svom majčnistvu.
www.jutarnji.hr/pater-marko--nije-rijec-samo-o-vjeri--ljubav-je-najbitnija--/893038/

22.02.2013. 20:48
tajuska:
glavno da je jack nicholson protiv. koji ima maternicu. i moze ostati trudan. i iskusio je nezeljenu trudnocu. go jack!
23.02.2013. 09:56
Život:
23.02.2013. 13:24
tajuska:
tjeranje na abortus nije isto kao i osobna odluka o abortusu, tjeranje na abortus je protuzakonito i upravo je suprotno ideji da svaka žena ima pravo odlučivati o vlastitom životu.
a kad bi se vise bavili prevencijom nezeljenih trudnoca, osigurali dostupnu i besplatnu kontracepciju, dostupnu hitnu kontracepciju, educirali mlade ljude, a ne zabijali glavu u pijesak, ne bismo imali niti abortusa ili bi ih bar bilo minimalno. nije to neki piknik na koji odu dokone zene...
23.02.2013. 18:35
savijest:
nitko nema pravo ubiti nevino,neođeno biće-ni država,ni majka,ni baba...
abortus je prokletsvo

žena ima pravo na svoje tijelo,alio nema pravo na tijelo svoga sina ili kćeri,nema pravo uništiti drugo tijelo...
29.04.2013. 23:59
kosee:
Žena ima zakonsko pravo na to do 10-og odnosno 12-og tjedna trudnoće. Tada srce počinje kucati.
Abortus nije obavezan i svi vi koji ga nikako ne bi napravili, ga niti ne morate napraviti. To je takozvano pravo na izbor i ne znam zašto je to toliko nejasno.
Što se prava očeva tiče, oni imaju pravo sudjelovati u odluci i u idealnom slučaju oni razgovaraju sa ženom i donose odluku zajednički. No oni ne mogu prisiliti ženu da im nosi dijete niti unajmiti njeno tijelo na 9 mjeseci za tu svrhu ako ona na to ne pristane.
30.04.2013. 13:25
Prolife:
Abortus razara onoga koji se odluci za taj cin. Djevojke, birajte uvijek zivot a ne smrt! Zivot pocinje zacecem a ne prvim otkucajem srca. Ljudi, oduprite se kulturi smrt i relativiziranja vrijednosti ljudskog zivota! Ljudski zivot je vrjedniji od bilo cega drugoga na ovom svijetu!
04.05.2013. 21:18
terminolog:
abortus nije kontracepcijsko, već abortivno sredstvo, pazite što pišete.
05.05.2013. 20:19
život uvijek život:
Već 20.dan djetetu se formiraju mozak, leđna moždina i živčani sustav, a 21.dan počinje mu kucati srce!!! DAN!!!! ljudi moji, medicina, biologija, znanost je rekla svoje... svi znamo istinu. malo izračunajte kolike pare se zarađuju u hrvatskoj i svijetu od abortusa i ilegalnih abortusa. pročitajte neke knjige, portale... pogledajte slike abortirane djece na internetu, ima ih potvrđenih od patologa, jasno se sve vidi na slikama.
nikog ne treba osuđivat, nego pružiti konkretnu pomoć. ima nas koji smo voljni pružiti pomoć.koji imamo ljubav, uho za slušanje, rame za plakanje.
20.05.2013. 17:14
Komentator:
"Sviđalo se to dežurnim dušobrižnicima ili ne, abortus je pravo žene." ???
A što je s pravom djeteta?
21.05.2013. 18:06
kosee:
Prava 'djeteta' u ovom slučaju nisu ostvariva bez angažmana majke i izvan njezinog tijela kojime ona smije raspolagati prema svojim željama i potrebama.
22.05.2013. 15:12
MB:
"Najveći uništavač mira danas je krik nevinog, nerođenog djeteta. Kad jedna majka može u svom krilu ubiti svoje vlastito dijete, koji onda gori zločin još postoji od onoga da mi počnemo sami jedni druge ubijati?"
Majka Terezija
22.05.2013. 20:31
Dorotee:
Kakav krik? Prvi krik je nakon što se dijete rodi.
22.05.2013. 20:46
Dorotee:
Kakav krik? Prvi krik je nakon što se dijete rodi.
22.05.2013. 20:48
ivana:
znam da žene iz Slavonije to uglavnom obavljaju u Novome Sada u klinici - cijena je niža nego kod nas i što je ovdije kao i u svakoj drugoj patrijahalnoj sredini najvažnije - anonimno je. a što se crkve tiče, kako sam nekada davno bila praktična vjernica sijećam se kako je svećenik sa oltara zazivao pakao i vječite muke za one žene koje se usude napraviti abortus. i duboko žalim te žene jer osim što su dobile kiretu u maternicu još moraju živjeti i sa osjećajem krivnje koji su im nabili crnomantijaši.
22.05.2013. 20:50
Tomislav:
Da se odmah izjasnim, mene ne smeta abortus i mislim da žena ima to pravo određeni period vemena. Ali pisati da bi kontracepcijske pilule trebala plaćati država odnosno porezni obveznici je najmanju ruku ne odgovorno i djetinjasto. Pa što je vama, sex je razonoda, zabava, pa čak se voda plaća, ništa nije niti može biti besplatno.
Ovakvo je stanje u državi baš zbog takvog parazitizma i zahtjevanje naroda da im sve bude besplatno, a to ne postoji, te državni aparat košta višestruko više nego da svatko svoje plaća. Osim toga, ima jeftinih kondoma za 4 kn - 3 kom, i ne, neće samo tako puknuti, i fino se sexate svaki dan za 40 kn ili manje ako nemate toliko.
A to da je nekoliko tisuća kuna previše za pobačaj... pa to je OPERACIJA ljudi, što bi vi operacijsku salu, doktora, strojeve, lijekove i tko zna što sve ne, za 100 eura?? Pa dajte malo odgovornosti za svoj život, država vam nije i ne može biti zamjena za mamu i tatu koji vam sve plaćaju i uzdržavaju vas dok ste djeca.
Sve košta, sex košta, a posljedica ne odgovornog sexa su djeca, a posljedica toga može biti rađanje tog djeteta ili abortus koji, pogađate, opet košta, i to je to, gotova priča.
15.07.2013. 04:08
kate_621:
ekipa s djecom je izabrala, dopustite da ostale žene biraju same što će i kako sa svojim tijelom.

ako je vas netko uvjerio da imate djecu, ne znači da vi taj "nauk" morate širiti dalje. napravite djece koliko hocete u uvjetima koje smatrate primjerenima i njima prenesite svoje znanje, ostale ostavte na miru


live and let live
16.07.2013. 11:18
tuzna:
ne mogu ni pisati o tome sta sam uradila, da sam znala da ne zeli dijete zastitia bi se. U svakom nasem susretu pricao je kako zeli dijete sa mnom i eto dogodilo se BLIZANCI . Kad sam mu rekla za trudnocu rekao je da dodjem zivit kod njega ili nista od toga. S obzirom da imam dvoje malodobne djece sta sam drugo mogla uraditi :(((((((((. proslo je pola godine i svaki dan je isti. I sad placem i nikada sebi necu oprostit sta sam uradila. Lako cu ja za crkvu i sve ostale, kako da zivim sa sobom.
24.07.2013. 22:24
staromodna:
dobro ..onda čemo rađat neželjenu djecu pa čemo ih poklanjat istospolnim brakovima.
23.08.2013. 10:28
Danijela:
Boze sacuvaj, to je sve sto mogu reci. Ako majka moze ubiti svog sina ili svoju kcerku, zaista nemam vise povjerenja u ljudima. Pred Boga cete jednog dana stati.
29.10.2013. 16:56
Živč:
Nema bogova. Nema raja i nema pakla. To su strahovi za ljude bez morala.
30.10.2013. 01:26
:
I haven’t checked in here mobile-home-park.com/ for a while because I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I’ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend :)
11.11.2013. 02:46
Salvatorius:
Kate_621: "ekipa s djecom je izabrala, dopustite da ostale žene biraju same što će i kako sa svojim tijelom."

Od trenutka oplodnje, novi život nije više ni majčin ni očev, potpuno je nova jedinka sa svojim DNK kodom, potpuno novo ljudsko biće i potpuno nova osoba. Dakle, žena može odlučiti što će sa svojim tijelom, ali ne i sa tuđim!

Kate_621: "live and let live"

Potpuno se slažem! Živi i pusti živjeti! Ali sudeći prema vašem gornjem komentaru, možda ste mislili napisati: LIVE AND LET DIE?!
11.12.2013. 12:53
:
Evo htio bih reci svima sto sebicno zele obraniti svoj zivot i svoj komod na ustrb nemocnog zivoga bica koje im je podario Bog iz ljubavi, da zastanu na trenutak i razmisle o tome koliko je ovozemaljski zivot kratak,a vjecnost duga...Zamislite to maleno bice od milimetar-dva kako raste iz dana u dana bas poput djeteta od dvije ili pet godina kako ga ubija vlastita majka...Ima li vece izdaje nego kada majka izda svoje dijete i zanijece ga pred Bogom i ljudima?
27.12.2013. 14:15
za:
O Bože moj dragi nije ni tebi lako uz ovakve koji u tvoje ime sude.Oprosti im Bože jer nisu ništa shvatili, oprosti im jer ne znaju što čine.
27.12.2013. 19:22
za:
Ne uče li vas, da ne sudite , kako vam se ne bi sudilo.
27.12.2013. 19:53
Vlatko Šurlan:
Ne sudimo mi nego Bog: Ne ubij! - šesta Božja zapovjed. Nama je samo zapovijeđeno da upozorimo one koji idu prema sudu kojeg sprema pravedni Sudac a da se nisu oprali od svojih zločina.
28.12.2013. 19:21
za:
Vi tvrdite da Bog sudi, što znači da ni vi niste ništa shvatili o Bogu. Bog je dobro,a od vas traži jedino to da živite u dobru. Mogu vam samo reći da ovim što ste napisali niste u skladu sa njegovim učenjem.Sjetite se samo Isusa i njegovih izgubljenih ovčica, njih je posebno volio, jer je njima punovise ljubavi trebalo.
28.12.2013. 21:37
za:
A što se "upozoravanja" tiče, sjetite se onog: " Neka kamen baci, onaj koji je bez grijeha."Svi vi koji se pozivate na vjeru, slobodni ste se na istu pozvati onda kada budete istinski vjeru i živjeli.
29.12.2013. 13:08
:
Onda da pustimo pedofile da rade to sto rade,jer tko smo mi da sudimo,da pustimo kanibale da rade to sto vole,jer tko smo mi da sudimo...10 bozjih zapovijedi je Bog dao da ih se drzimo valjda a ne izvrcemo...nije sve dopusteno..to je laz od neprijatelja...
10.01.2014. 22:49
za:
@jadro
Deset božjih zapovjedi kao prvo dolaze iz Mojsijevih zakona
ili Tore.Tora je sveta knjiga Židova.Tora ili knjige Mojsijeve nalaze se u Starom zavjetu, a on u mnogo čemu poziva na osvetu kao npr. oko za oko,zub za zub.U katoličkom smislu, od židovske vjere odmakli smo se Novim zavjetom. To bi valjda svaki istinski katolik trebao znati, i malo sam iznenađena takvim nepoznavanjem vjere i pozivanje na židovske zakone.Malo se pozabavite onim što je Isus govorio, jer to je ono što katolika čini katolikom.Vezano za vaš komentar gore, ako živite u duhu vjere, katoličke a ne židovske onda je oprost bit, ako živite u svjetovnom svijetu onda postoje zakoni npr.kazneni.Papa Ivan Pavao II koji je živio u duhovnom svijetu, svom atentatoru Mehmed Ali Agca oprostio je, i ne samo to, u svjetovnom svijetu tražio je pomilovanje za njega te je isti pušten iz zatvora. Dok je atentator bio u zatvoru pomagao je njegovoj majci i bratu. To znači živjeti u duhu katoličke vjere, a ne pričati,suditi, odlaziti u crkvu i ne imati pojma zašto ste tamo, pozivati se na vjeru a ne znati ni njene osnove.
11.01.2014. 09:21
za:
A imati neprijatelje isto je u duhu vjere? To što vi ne poznajete vjeru na koju se pozivate nije izvrtanje, to je žalosno po vjeru, a još žalosnije po vas.
11.01.2014. 09:29
za:
I da ne bi bilo zabune, ne zagovaram ubojsto, a koliko mi je poznato, abortus se na temelju zakona ne smatra ubojsto, a čedomorstvo da. Pa neki razlozi za to valjda postoje, a valjda postoje razlozi i za to da je abortus dozvoljen do određenog tjedna.Sada, koliko je od vas medicinske struke pa da zna razloge za to. I ne razumijem zašto netko tko nema blage veze o toj struci smatra da
može kategorično tvrditi drugačije.To je kao da tvrdite da nam je Bog dao zdravlje koje nam je dao, i da je protivno njegovoj želji da interveniramo kada nam je to potrebno.
11.01.2014. 11:13
:
Tridentski sabor uci da Deset zapovijedi obvezuju krscane. Drugi vatikanski sabor to potvrduje: "Biskupi kao nasljednici Apostola primaju od Gospodina poslanje da uce sve narode i da propovijedaju Evandjelje svakom stvorenju, da svi ljudi postignu spasenje po vjeri, krstenju i vrsenju zapovijedi". A koliko je meni poznato cak je i europski sud pravde vezanom za slucaj Brustle-Greenpeace donio presudu da "ljudski zivot pocinje od zaceca te da stoga svi oni znanstveni izumi koji ukljucuju zadiranje u embrionalne stanice su nedopustivi". Zar je osudjivanje reci da je abortus ubojstvo, ja samo zelim spasiti svaki zivot i ubojice i ubijenog ,jer kao sto sam vec rekao zivot je kratak u odnosu na vjecnost..Isus te voli i poznaje,ne boj se predati se potpuno Njemu,vidjet ces odmah ce se sve promijeniti u tvom zivotu..svijet i svakodnevne brige ce izgubiti na vaznosti, a ljubav dobiti...sve ce postati moguce..samo vjerujmo..ovo vam govorim kao najveci gresnik bez imalo primisli da sam mozda bolji od vas po bilo cemu, vec samo zelim da se On jos vise proslavi..Bb :)
12.01.2014. 22:12
kosee:
jadro, sve u redu i imaš pravo na svoja uvjerenja. Samo uzmi u obzir da postoje i ateisti kojima su svi tvoji argumenti potpuno nevaljani i nevažni.
13.01.2014. 12:29
za:
Reći da je abortus ubojstvo tvoj je sud, ali to nije samo tvoj sud to je i osuda. Ti si osudio čin abortusa rekavši da je to ubojstvo.
13.01.2014. 15:19
za:
@jadro
I oprosti što te ne doživljavam apoteozno ( što te ne proglašavam božanstvom ili te ne uzdižem među bogove) jer želiš spasiti svaki život i ubojice i ubijenog. Možda sebi pripisuješ takve sposobnosti ali tu ulogu za mene ima netko drugi.
13.01.2014. 18:53
:
Pa naravno da osudjujem cin ubojstva bebe koje se naziva drugim imenom abortus (jer mozda ljepse i prihvatljivije zvuci). Ako ste vi za abortus, to je vas izbor..Moje misljenje je da je to ubojstvo..Isto tako vjerujem u Boga stvoritelja svih nas, u sina Njegova mucenog i raspetog na krizu zbog nasih grijeha (poput abortusa) te u Duha svetoga koji izlazi iz Oca i Sina..Vremena je malo,ali puno se toga moze napraviti,sjetimo se razbojnika na krizu,nikad nije kasno, samo ne znamo ni dana ni sata kada ce doci nas Bog na oblaku (mozda sutra,mozda za pet minuta...)On je rekao tko mene zanijece pred ljudima i ja cu zanijekati njega pred Ocem nebeskim...Bb :))
14.01.2014. 13:18
za:
Dobro, i što ćeš raditi čitavu vječnost. Imaš neki plan?
14.01.2014. 22:25
:
Naravno, biti cu sa Isusom, u radosti, ljubavi,gledati Bozje lice, jedva cekam da ga vidim, On je svakome pripravio stan..:)) dok je u paklu vruce, rostiljanje cijelu vjecnost..prema svjedocanstvima nekoh svetaca koji su imali milost vidjeti, muke ovise o nasim grijesima na zemlju,npr.ako si bludnik vrag te siluje neprastano i iznova..ako si lazov jezik ti izgara stalno i iznova...ali to je za svakoga drugacije , jer svatko je satkan drugacije...ali vazno je reci da svatko odabire svojevoljno i raj i pakao,jer onaj zadrti gresnik ni pred Bogom ne zeli napustiti bludnost,oholost...za zivota imamo milost da se mozemo oprijedijeliti za Boga i kraljevstvo nebesko i On ce nam pomoci u toj iskrenoj zelji..."...ta Bogu nista nije nemoguce...":)))
15.01.2014. 07:48
za:
I likovati ćeš u raju, gledajući one u paklu kako se roštiljaju.
15.01.2014. 18:01
:
Naravno da ne..to su vase predrasude prema meni..On poznaje svacije srce, vase i moje...Dajte mu priliku, evo samo na jedan dan.Danas u srcu budite vjernik, sve sto budete radili radite sa vjerom da je Bog ziv i da je on tu uz vas..On nam je dao slobodu izbora, evo samo danas izaberite Njega...Cudo ce se desiti i vi cete to znati..:))Bb
16.01.2014. 09:29
Za:
Kako ne, ako postoji raj i pakao nebeski, koja je razlika između raja i pakla zemaljskog? Nisu to bile predrasude, to je bilo pitanje, samo sam zaboravila staviti upitnik?
16.01.2014. 12:13
:
Zelim upozoriti ljude sto cine, to nije likovanje, upravo suprotno..iz pakla ovozemaljskog jos se ima sanse izvuci, iz vjecnoga pakla ne ...Bb
16.01.2014. 13:35
za:
Ono što želim reći je to da je neminovno koliko upozoravao ili ne, prema onome što pišeš da će određeni broj završiti u paklu a određeni broj u raju.Svih ne možeš spasiti.Koja je razlika gledati ovozemaljsku patnju i gledati onozemaljsku patnju?Da budem jasnija, gledat ćeš patnju drugih za života, a onda ćeš gledati patnju
drugih za vječnost?
16.01.2014. 16:48
Za:
@jadro
Pustimo sada raj i pakao. Evo ti nešto zanimljivo.
Biblija (Matej 1.24)
On uzme k sebi ženu svoju (Matej 1.25) Ali je ne spoznade, dok ne rodi sina svoga, prvorođenca.
( Matej 13.55)
Nije li ovo sin tesarov? Ne zove li se majka njegova Marija, i braća njegova Jakov, Josip, Šimun i Juda?
(Matej 13.56)
Sestre njegove nijesu li sve kod nas?
-----------------------------------------------------
Značenje:
Oženio se, ali je nije konzumirao dok nije rodila svog prvog sina. Tu se naglašava dok i prvorođeni, jer po meni bi bilo, rodila sina i točka ili rodila sina jedinorođenog. Dok- naglašava da je nakon toga bilo odnosa, pa je Isus dobio svoju braću/polubraću koji se zovu Jakov,Josip, Šimun i Juda, a tu su i seste, a kako su žene, pa su
" manje važne " njima se u Bibliji imena ne spominju.
17.01.2014. 09:26
Koralina:
Imam pitanje za sve vas dežurne dušebrižnike;
zašto svoje kršćanske (vjero)nauke i svjetonazore ne širite po takvim portalima (npr. katolik.hr)?
Ovo što ste ovdje napisali je izrazito zabrinjavajuće jer govori samo o tome koliko vam je stalo do nametanja vlastitih stavova i uplitanja u tuđe živote.
Ne možete ulaziti u tuđe motive za prekid trudnoće i to se ne tiče vas nego žene čiji je život u pitanju. To NIJE samo 9 mjeseci koje žena treba iznijeti da bi rodila; tu je razdoblje velikih tjelesnih i hormonalnih promjena, da ne govorim o tome da često onesposobljava za rad, a u današnjem kapitalističkom društvu, iako ne bi trebalo biti tako, može potencijalno ugroziti ženino radno mjesto ili neke druge profesionalno-karijerne planove. A što je s tinejđerskim trudnoćama? Često se događa zbog nedovoljne informiranosti i to upravo zbog roditelja s ovakvim stavovima. Niti će oni s njima razgovarati o kontracepciji i rizicima seksa bez zaštite, niti će im reći u školi zahvaljujući vama "mudrima" koji su protiv zdravstvenog odgoja. I što učiniti tada? Pobacile ili ne, nije im lako. Ako pobace u maloj sredini bit će osuđivane od strane društva kao što ste vi, a ako ne, recite mi što jedna djevojka od 16 godina time dobiva? Idealna situacija je ako ima roditelje koji će joj pomoći (ali to NIJE PRAVILO), osim toga, u tom slučaju, roditelji djevojke neplanirano dobiju još jedno dijete, a što ako je situacija takva da NEMA roditelje koji će joj pomoći kroz trudnoću i kasnije s djetetom?
Nemojte govoriti o spašavanju potencijalnog života kada se time u određenim situacijama konkretno ugrožava život živuće samostalne, već izgrađene OSOBE.
Za kraj, nitko nikoga ne tjera na abortus niti je to iskustvo za kojima žene "žude", ali pravo na to da se abortus izvrši TREBA postojati.
Odite propovijedati nedjeljom poslije mise, tamo ćete možda i naći publiku koja će ozbiljnije shvatiti ovakva naklapanja o spašavanju nakupine stanica na uštrb odrasle žene.
17.01.2014. 12:43
Koralina:
Imam pitanje za sve vas dežurne dušebrižnike;
zašto svoje kršćanske (vjero)nauke i svjetonazore ne širite po takvim portalima (npr. katolik.hr)?
Ovo što ste ovdje napisali je izrazito zabrinjavajuće jer govori samo o tome koliko vam je stalo do nametanja vlastitih stavova i uplitanja u tuđe živote.
Ne možete ulaziti u tuđe motive za prekid trudnoće i to se ne tiče vas nego žene čiji je život u pitanju. To NIJE samo 9 mjeseci koje žena treba iznijeti da bi rodila; tu je razdoblje velikih tjelesnih i hormonalnih promjena, da ne govorim o tome da često onesposobljava za rad, a u današnjem kapitalističkom društvu, iako ne bi trebalo biti tako, može potencijalno ugroziti ženino radno mjesto ili neke druge profesionalno-karijerne planove. A što je s tinejđerskim trudnoćama? Često se događa zbog nedovoljne informiranosti i to upravo zbog roditelja s ovakvim stavovima. Niti će oni s njima razgovarati o kontracepciji i rizicima seksa bez zaštite, niti će im reći u školi zahvaljujući vama "mudrima" koji su protiv zdravstvenog odgoja. I što učiniti tada? Pobacile ili ne, nije im lako. Ako pobace u maloj sredini bit će osuđivane od strane društva kao što ste vi, a ako ne, recite mi što jedna djevojka od 16 godina time dobiva? Idealna situacija je ako ima roditelje koji će joj pomoći (ali to NIJE PRAVILO), osim toga, u tom slučaju, roditelji djevojke neplanirano dobiju još jedno dijete, a što ako je situacija takva da NEMA roditelje koji će joj pomoći kroz trudnoću i kasnije s djetetom?
Nemojte govoriti o spašavanju potencijalnog života kada se time u određenim situacijama konkretno ugrožava život živuće samostalne, već izgrađene OSOBE.
Za kraj, nitko nikoga ne tjera na abortus niti je to iskustvo za kojima žene "žude", ali pravo na to da se abortus izvrši TREBA postojati.
Odite propovijedati nedjeljom poslije mise, tamo ćete možda i naći publiku koja će ozbiljnije shvatiti ovakva naklapanja o spašavanju nakupine stanica na uštrb odrasle žene.
17.01.2014. 12:55
:
Pozdrav Karolina, zar zaboravljate da ste i vi bili ta nakupina stanica,i da vas je majka tada pobacila vi sada nebiste imali priliku boriti se za pravo da se druge moze osuditi smrcu bez da imaju pravo da se brane...
17.01.2014. 17:13
Koralina:
Oh, jadni jadro. Očito je da niste pročitali ništa od napisanog, budući da niste odgovorili niti na jedno od postavljenih pitanja. Ja vama svejedno mogu odgovoriti na vašu krajnje predvidivu floskulu; da se nisam rodila ne bi mi MOGLO biti žao što se jesam ili nisam rodila.
17.01.2014. 23:42
:
Molite za milost da progledate...Bozji blagoslov..:)
18.01.2014. 09:43
iva:
Vaša logika je naprosto prekrasna. Zalim vas jer ste toliko prazni i jadni... " Živi i radi što ti god padne na pamet, seksaj se kad poželiš bez imalo odgovornosti ali eto ako se slučajno desi trudnoća, očisti maternicu. Samo da je tebi dobro, zadovoljavaj svoje potrebe. SEBIČNOST, sebičnost...." To je vaša filozofija života. A najjače mi je kad netko pobaci jer nema novaca, kad to čujem jednostavno ne znam da li da se smijem ili plačem. Evo ispričat cu svoju situaciju... imam 24 godine... imam malog brata od 2 godine. Nemamo novaca. Zar je moja mama trebala pobaciti jer nema novaca? Sad nas je petero djece. Imamo sve. Da, dobro sre čuli, imamo sve. Moj dvogodišnji brat živi u izobilju, presretno je dijete. Dobili smo toliko odjece, igračaka od dobrih ljudi. I presretni smo. To je ljepota koju ti daje vjera u Boga i u to da on zaista stvara čuda. Zato vas zalim što u to čudo ne vjerujete nego zbilja mislite da radite pravu odluku sto ste ubili dijete u maternici radije nego da ste mu priuštili " uzasan zivot u siromaštvu". I recite mi, biste li vi pobacili na mjestu moje majke u kasnim četrdesetima koja nema novaca ili biste ipak bili hrabri? Što mislite zašto mi brat ipak ne živi u siromaštvu nego u izobilju?
02.02.2014. 19:28
za:
To je odabir tvoje majke, ali i drugi ljudi imaju pravo na svoje odabire, pa makar vi to nazivali iz sebičnih razloga. Bit svega je pravo na odabir . Zamisli da si u situaciji da te udaju za nekog starca, jer je to tradicija i moraš poštivati tu tradiciju. Nije to tvoj odabir i što bi, prihvatila tuđe odabire koji ti drugi nameću?Ili se borila da svoje odabire donosiš sama? Ja naprosto ne razumijem ove koji ne razumiju.
02.02.2014. 22:39
zlatan:
IVAS, nemoj se ljutiti što ću te pitati nešto neugodno, ali zašto je tvoja majka uopće ostala trudna u tom poznim godinama? Karakteristika modernih ljudi je i planiranje nečega, a osobito tako važne stvari kao što je budući ljudski život. Odgovorni vlasnici kućnih ljubimaca kastriraju svoje ljubimce da ne dođe do prevelikog broja mačaka, pasa itd., jer su odgovorni ljudi. Mislim da je budući ljudski život daleko veća odgovornost i da je zadaća svake osobe planirati taj budući život. Jer nije dijete kao krumpir koji se kupi na tržnici, donese u torbi i iskrene u sudoper ili gdje već. Izgleda mi da "tradicionalisti" djecu tretiraju kao krumpire. Dijete se rodi i oni ga samo istresu kao krumpire po stolu, prije guljenja kore i kuhanja.
Ne treba brkati vjerovanje u Boga ili bilo kakvo drugo vjerovanje sa brojem djece. To su već prožvakane gluposti. Treba planirati budući život, seksati se sa zaštitom, pa onda ni neželjene trudnoće ni neželjene djece neće biti.
A šta ćemo ako plod umre u majčinoj utrobi i majci isto prijeti smrt? Nedavno je u licemjernoj katoličkoj i tradicijom (ali zakonom) sputanoj Irskoj bio takav slučaj. Majci nitko nije htio pobaciti umrli plod u njenoj utrobi, pa je ta žena morala umrijeti zbog toga. Cijela napredna evropska javnost osudila je taj barbarski zakon. Ali taj zakon je diktirala kršćanska, odnosno katolička misao, i stav prema životu i smrti. Zar to nije okrutno i antiljudski?
03.02.2014. 23:48
iva:
Zlatan, jesam li ja rekla da je mog malog brata majka "istresla van"? Ako cemo vec o modernome - "moderne" holivudsve glumice, samosvjesne zene sa zapada ostaju trudne u poznijim godinama. Moja majka je jako moderna i zdrava zena koja odlicno izgleda, obrazovana je. To je zena kojoj se trebas diviti. rodila je u 43 godini života. I dragi moj, ti si taj koji je staromodan u zatucan ako misli da zena od 43 godine ne može imati djecu! Gdje ti to zivis? Možda moj brat nije bio planiran, ali, ponavljam, ima sve. Pazimo ga, mazimo, usrećuje nas to malo zlato. A ako ti imas takve stavove kakve imas onda te zaista zalim. Kako si prazan i očajan! A nadasve imas ocajne predrasude! !!
04.02.2014. 12:24
iva:
Za- nije bit svega pravo na odabir. I pedofil ima svoj odabir. Zloatavljati djecu. Znaci moramo mu odobriti pravo na odabir. Silovateljev odabir također, jel? Ja ne želim tebi draga moja zabraniti da pobacis. Zelim da uvidis da to nije u redu. I dalhe zbilja ne znas kako mozes ubijanje dijeteta u maternici, najsigurnijem mjestu na svijetu, smatrati jednim sasvim ok odabirom? A reci da to nije sebicno?? Jako je sebicno jer je seks snazno oružje. Ako se njime koristis onda se i nosi sa posljedicama. Zapetljali ste se u lazima, zivite u mraku samo da biste se mogli utješiti. A znam da u dubini srca znate da to nije u redu. Vjerujete da je vas stav ispravan jer ako je suprotno, nadrapali ste. Zašto ne vjerujete u Boga u napadate me da broj djece nema veze s bogom? Bojite se vjerovati u tog Boga. Jer također, ako on postoji, nadrapali ste. To vi mislite.
04.02.2014. 12:41
reasilvija:
iva, rekli ste sad svašta, spominjete silovatelje i žene koje se "koriste seksom", a onda svoju mamu; ne razumijem što ste htjeli reći. i kad spominjete "silovateljev odabir", ispada da je to ujedno i Božji odabir, jer se žena koristila silovateljevim seksom i sada mora i snositi posljedice?
Hoću reći, spominjete Boga (valjda ovog u kojeg mi vjerujemo), a zaboravljate napisati ključne pojmove: ljubav, opraštanje i nesebičnost, ono što Bog traži od ljudi, u ovom slučaju od trudnica. Ali to nikako ne možete postići silom, ne možete silom natjerati da netko nekoga zavoli i da netko nekome oprosti (npr. trudna žena svom silovatelju).
04.02.2014. 13:13
iva:
Došlo je do velikog nesporazuma. Ha odabir silovatelja nisam spomenula u kontekstu unlojem ti mislis. Naime, osoba za abortus je napisala sa je najbitnije ptavo na odabir. Pa sam ja ironicno rekla Pa ajmo onda pustiti zločincima, pedofilima, silovateljima da lijepo imaju pravo da dabir
04.02.2014. 13:47
Za:
@iva
Ti nisi ta koja bi trebala nekom nešto odobravati ili neodobravati, kao što to nisam ni ja. Nema sebičnije stvari na svijetu od toga da formiraš svoje stavove isključivo iz svog osobnog iskustva ili iskustva svoje okoline. Život se ne svodi na ono što ti samo vidiš i doživljavaš već mnogo, mnogo šire. Iskustva su raznolika i nisu uvijek lijepa i idilična.Kod donošenja zaključaka i formiranja stavova za koje se zalažeš trebala bi imati širi vidik. Ja vjerujem da se većina iz ovog portala ponaša odgovorno što se tiče seksualnog života i da se ne bore za svoja osobna prava već za prava drugih, onih koji često nemaju mogućnosti i snage boriti se za svoja prava. Ja osobno nisam, niti ću učiniti abortus, ali to ne znači da bih ostalima oduzela ta prava.Abortus ne smatram ubojstvom.Fetus nema razvijen živčani sustav, mozak, ne osjeća bol i nema svjesnost tako da u fazi o kojoj pričamo nikako ne možemo razgovarati još o živom biću.
Ne razumijem što to misliš pod pojmom "seks je snažno oružje". Meni ta fraza nema nikakvo značenje, oprosti. Nekako mi se i tvoja fraza "ako se njime koristis onda se i nosi sa posljedicama" čini takva da u vašim razmišljanjima postoji samo " zločin i kazna" i da tu posljedicu morate prihvaćati pod svaku cijenu s obzirom da ćete biti protjerani iz raja ili se mučiti u grijesima vašim. Meni se nekako čini da ste vi ti koji se bojite Boga. Mi smo oslobođeni takve vrste straha.
04.02.2014. 17:49
za:
I to što smo oslobođeni sraha, ne znači da hodamo svijetom i činimo zlodjela ili živimo nemoralno. Ima nas mnogo većih moralista od onih koji ližu oltare.To jesi li vjernik ili nisi ne govori o tome jesi li veći čovjek.
04.02.2014. 19:31
iva:
Niti sam rekla da sam ja bolji čovjek od tebe/vas. Prestani s tom izlizanom frazom " oni koji ližu oltare". Abortus je zločin. Prestani lagati samu sebe da fetus ovo te fetus ono. Ne drži ti vodu ta teorija . Ne možemo se složiti jer ja definitivno smatram da nije sve 1+1=2. Ima nešto puno više od toga. Nije mi jasno kada onda fetus postaje ljudsko bice? Ono se nekako "preobrazi" ??? Ajme pa koja čarolija! Znam da misliš da sam primitivna, nagla i da nasilno pokušavam nametnuti svoj stav. Imas pravo, samo ljubav mijenja ljude. Ovaj stav cak nema veze s mojom vjerom. Ona samo još više učvršćuje moj stav. Ima puno ateista ginekologa koji smatraju da je abortus nemoran i ne zele ga raditi. Tako daa.. Mislite da ste cool liberali ako ste za abortus i ako omalovazavate vjernike. Super.
04.02.2014. 20:02
za:
Kada fetus postaje živo biće određuje znanost a na temelju toga formiraju se i određeni zakoni. Nisam čula da je ijedna žena koja je učinila abortus osuđena na ubojstvo, ali za čedomorstvo da. I u onim zemljama gdje je abortus zabranjen pod utjecajem crkve nije definiran kao zločin ili ubojstvo.Biti cool ili ne biti, hvala time se ne bavim, dječja posla.Ja uopće ne omalovažavam vjernike.Ima divnih i krasnih ljudi koji žive svoju vjeru u miru i tišini i u njoj pronalaze svoje utočište.I da se razumijemo, ja iznosim svoje mišljenje, svoj stav, bio on prihvaćen ili ne ja ga nikome ne namećem.I čime bi ja to sebe trebala lagati? Ja niti sam
bila na abortisu niti imam namjeru ići, ako si mislila na to da si lažima čistim savjest.Ja sa abortusom osobno nemam apsolutno ništa, samo se ljudski stavljam u poziciju nekih ružnih sudbina, jer ih znaš ipak na žalost ima.
04.02.2014. 22:05
zlatan:
IVA, djevojčice moram te obavijestiti da život nije sunčana livada po kojoj djevojčice poput tebe beru tratinčice. Život zna biti i okrutan. Eto tvrdiš da je pobačaj ubojstvo, iako svatko sa mozgom većim od mozga gušterice zna da nije. Ali nitko ne zagovara abortus, to vi veliki (da veliki, moš mislit) vjernici (a šta to uopće znači biti vjernik?), dakle vi veliki vjernici uvijek predbacujete nevjernicima da zagovaraju pobačaj. Ne, samo ljudi koju mogu biti i vjernici i nevjernici i nešto između toga, kažu da neka nesretna osoba mora imati pravo izbora. Srećom sve statistike govore da je pobačaja sve manje. Logično jer današnja mladež zna nešto više o planiranju budućeg života, ali i promijenila se svijest o tome što su to djeca rođena u braku ili van braka. Eto u našim dinarskim vrletima nekada davno, a zapravo nedavno još početkom dvadesetog stoljeća, kada bi neka djevojka ostala trudna i taj oplođivač je ne bi htio oženiti, te djevojke bi se obično bacile u bunar i utopile. Danas društvo ipak prihvaća da neka djevojka može roditi i van zakonskog braka.
Ali daj IVA djevojčice sa tratinčicom sa početka moga osvrta u kosi, kaži šta misliš kada umre plod u majčinoj utrobi i kada zbog sepse umire i majka? Bio slučaj nedavno u licemjernoj katoličkoj Irskoj (inače prilična vukojebina od države, unatoč veličanju da je keltski tigar). Zar ta majka mora umrijeti samo zato jer je abortus "nemoralan"? Znaš šta, ja mislim da si ti i osobe poput tebe jako nepromišljeni. Pa zato znate biti i jako zli, možda ne svojom krivnjom. Ne mogu doći do drugog zaključka.
Usput na kraju IVA sa tratinčicom sa sunčanih livada životne iluzije, ako je abortus, pobačaj, ubojstvo, daklem šta je onda spontani pobačaj? Davno još početkom osamdesetih kada su zidovi naših gradova bili puni grafita ABORTUS UBOJSTVO, GINEKOLOZI UBOJICE itd, a još je postojala SFRJ i bio je socijalizam, takve grafite vidio sam čak i u Beogradu i Novom Sadu, dakle još tada je bila ofenziva vjerskih totalitarista, vidio sam u Splitu jedan zaista duhoviti grafit. Na nekoj drvenoj ogradi pisalo je otprilike ovako AKO JE POBAČAJ UBOJSTVO, SPONTANI POBAČAJ JE SAMOUBOJSTVO. Taj duhoviti autor je očiti ukazao na glupo razmišljanje totalitarista i nije pisao na zidu neke kuće, već na drvenoj ogradi. Očito je već tada pokazao kulturnu i ekološku svijest i da ne prlja zid, već običnu drvenu ogradu. Mislim da je bila ograda nekog gradilišta.
05.02.2014. 22:51
:
PRAVO NA ODABIR, MOJE JE PRAVO , JA IMAM SVOJA PRAVA, JA SAM SAMOSVJESNA I PAMETNA I IMAM PRAVA, TO JE MOJE PRAVO .... A KOJE PRAVO IMA TO ZAČETO DJETE? MOLIM VAS, VI SVI BORCI ZA PRAVA ODGOVORITE: MI KOJE PRAVO IMA TO DIJETE??
01.03.2014. 08:22
zlatan:
JADRO, dakako da to začeto dijete ima pravo. Ima pravo da bude željeno i planirano, ima pravo da ne bude rezultat nekog brutalnog silovanja. Ima pravo da živi u uvjetima dostojnim čovjeka, da bude okružen ljubavlju i pažnjom. Mnoga začeta i rođena djeca nikada ništa od toga nisu imali. Ni kao djeca, ali ni kao odrasli ljudi.
Svi smo čuli barem jednom u životu neku stariju ili staru osobu kada se osvrne natrag u sivilo i bijedu životne iluzije, da sa uzdahom kaže: dao Bog da se nikada nisam rodio ili rodila. Ponavljam začeto i nerođeno dijete ima pravo, vrati se JADRO na početak moga teksta. Tamo detaljno piše kakvo pravo ima nerođeno dijete.
01.03.2014. 18:27
Marina:
Čudi me da se u ovom tekstu dovodi u pitanje pravo liječnika na priziv savjesti. Zašto bi netko radio abortuse ako to smatra ubojstvom. Ja bih bila najsretnija da ih niti jedan liječnik ne želi obavljati. Abortus je na žalost po našem zakonu legalan. Pričate da je to pravo žene. Kako netko može uopće raditi abortus kad se hipokratovom zakletvom zaklinje da će čuvati život od začeća do smrti. To je sve kontradiktorno. Pravo žene je da ne zatrudni, a ako zatrudni, treba djete i roditi. Gdje je pravo oca? Tko oca pita želi li ili ne želi diejete. Zna se da život počinje začećem, i to dejete je samo podstanar u tiejelu žene, nije njezino vlasništvo. Uostalom, ima toliko ljudi koji ne mogu imati djecu, pa ako neka žena dijete neće, neka ga odmah da na usvajanje.
12.09.2014. 19:53
Marina:
Dodala bih još nešto. Abortus jest opravdan ako je ugrožen život majke. Tada je logično da će mo izabrati od dva zla manje. Ukoliko je žena silovana i ostala trudna, tu je vrlo diskutabilno, ali dopuštam da je i tu dozvoljen, jer žena nije željela dijete, i nije svojom voljom ostala trudna. Ali ako žena svojom voljom ili nepažnjom ostane trudna, tu se pobačaj ne smije tolerirati. Svi govorite da žena ima pravo abortirati jer je situacija loša, prekida se studij i slično. Pa nitko je ne tjera na to. Može za vrijeme trudnoće studirati, raditi, kad dođe vrijeme, ode, rodi, i ostavi dijete tamo u bolnici i to je to. Jedan komentator kaže da abortus nije ubojstvo, i da je to primitivno razmišljanje. Tehnički nije, jer se u našem zakonodavstvu smatra da život počinje rođenjem. Mene jako smeta što se strašno osuđuju žene koje naprave čedomorstvo. Po meni, čedomorstvo je potpuno ista stvar ko i abortus. To mlado biće je potpuno nesvjesno sebe, a majka koja to učini je izvan sebe i u strahu. Ružno je osuđivati takva djela i stavljati to u novine s naslovima STRAHOTA, UŽAS, ŽENA MONSTRUM, a one koje odu na abić i o tom pričaju na kavici proglašavati kremom društva.
12.09.2014. 20:55
Marina:
Čitajući komentare, čini mi se da su žene više "za abortus", a muškarci protiv. To je i logično. Lako je muškarcima biti protiv kad se u takvu situaciju ne mogu dovesti i baš ih briga, a ako i naprave dijete mogu pobjeći glavom bez obzira. Jasna je stvar da se u mladosti puno pije i luduje, i da se cure ponapijaju i desi se neplanirana trudnoća. Da, neugodno je. Cura je mlada i ne želi biti majka, želi studirati, graditi karijeru, a majka želi biti kasnije ili nikad. Točno je. Žena ima pravo izbora. Ali dali je abortus dobar izbor? Možda je puno bolji izbor dati dijete na usvajanje ili nije. Definitivno, situacija je neugodna. Jer ako rodi, uvijek će je zanimati, što je s tim djetetom. Dijete će je cijeli život osuđivati što ga je ostavila. Ali opet, abortus. Nije abortus fer. Jer svako od nas samo jednom dobije priliku živjeti, dali je fer oduzeti tu priliku nekom već u startu. Tako da je ipak puno bolje rješenje roditi i dati dijete na usvajanje. Istina, to bi izazvalo velike osude okoline, ostavila je dijete, dok se abortus napravi u tišini i nitko za njega ne zna. Kad bi bili tolerantnije društvo, nitko se ne bi zgražao nad takvim stvarima, nego bi to bilo normalno.
12.09.2014. 21:08
Marina:
Da zaključim. Danas je abortus u Hrvatskoj legalan. I dok je tako svaka žena ga ima pravo napraviti. Ali to ne znači da je moralan i da je uredu, jer, da jest, onda bi ga odobravale i religije, a ne odobrava ga niti jedna religija. Za ateiste, ne opravdava ga niti većina filozifa, a ne odobrava ga niti medicina jer doktori polažu zakletvu da će čuvati život od začeća do smrti. Svakako, da ako je ugrožen život majke da ga treba učiniti. Nezgodna je stvar kad mlada djevojka ostane trudna a to ne želi. Istina, i samo izdržavanje trudnoće je pakao za ženu koja to nije planirala. U tom slučaju zbilja je upitno čije je pravo veće, pravo djeteta koje će tek postati ličnost, ili pravo majke koja to već je. Ako gledamo na taj načnin, možda je tu abortus i opravdan jer nije u redu nikoga tjerati na trudnoću i rađanje ako je toj osobi teška psihička trauma, ali, to bi trebali sagledati psiholozi i psihijatri, jer tu je pitanje, dali je u redu uništiti nečiji život zbog tuđeg života. Dakle, abortus ne bi bilo dobro zabraniti jer bi ga neke žene i dalje radile, ali ilegalno, ali treba svaku ženu koja ga dođe napraviti pokušati nagovoriti da odustane, a djetetu osigurati usvajatelja čim se rodi. To bi možda bilo naj bolje. I svakako, djeliti kondome besplatno, jer klinci nemaju para ni za biber, a kad im je dosadno skupe za najjeftiniji alkohol nakon kojeg padne i sex, pa bar onda da imaju kondoma.
12.09.2014. 22:49
Marina:
Još nešto. Netko je spominjao spontane pobačaje, u stilu, ako je pobačaj ubojstvo onda je spontani pobačaj samoubojstvo. To nije točno. Spontani pobačaj je nesretan slučaj, kao što je i nesretan slučaj kad dijete umre.
13.09.2014. 20:01

Iz drugih medija

AEM